Sidste frist søndag

En godkendt og gennemført biotopplan er forudsætningen for at kunne udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne per hektar.

Biotopplaner.
I 2010 blev en række natur- og interesseorganisationer i Vildtforvaltningsrådet under Miljøministeriet enige om en ordning for udsætning af fuglevildt til jagt. Ordningen går ud på at Landejendomme skal anlægge levesteder for vildtet for at kunne udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne per hektar.
Disse biotopplaner indeholder naturforbedrende tiltag, som for eksempel anlæggelse af læhegn, vandhuller, insektvolde, barjordsstriber og såning af vildtager – tiltag, der kommer vildtet til gode i form af gemmesteder og fødegrundlag, og som generelt øger biodiversiteten.

Biotopplanerne virker.
Allerede i 2013 offentliggjorde Århus Universitet og Naturstyrelsen en undersøgelse, der dokumenterer, at biotoperne virker efter hensigten og har forbedret biodiversiteten på de pågældende ejendomme. 

Rapporten kan læses her: http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/biotopplaner-oeger-naturindholdet-i-landbrugslandskabet

I dag kan resultatet for alvor ses på de mange ejendomme der arbejder med naturbeskyttelse. På landsplan indberetter ca. 260 ejendomme hvert år en biotopplan, hvilket betyder, at indsatsen foreløbigt har resulteret i ca. 260 naturprojekter, der øger biodiversiteten på landejendomme, der udsætter fuglevildt til jagt.

Ejendommene kan ved indberetningen selv vælge mellem 23 forskellige tiltag, hvor i blandt man skal opnå mindst 100 point, for at have en gyldig biotopplan. På baggrund af biotopplanen kan der på ejendommen udsættes op til 7 fasaner og/eller agerhøns per hektar.