Sidste dag

Sidste dag

Finalen.

Klokken 21.32 er det slut for bornholmerne, mens bukkejagten i Nordvestjylland står på helt til klokken 22.09 i aften, men så er det også slut. Bukkejagten 2011 vil antageligt blive husket som en mager en af slagsen, selvom der ikke føres landsdækkende statistik over netop udbyttet af disse to måneders jagt.
Men det kunne nu være interessant at finde ud af, om alle de meldinger vi har modtaget de forgangne to måneder, om et reduceret udbytte, holder stik.
Derfor introducerer vi en hurtig dataindsamling nedenfor i form af en afstemning. Giv os endelig Din opfattelse af dette års udbytte af bukkejagten.

Bukkene fældes i maj.

I sæsonen 1993/1994 gennemførte DMU en kort undersøgelse af hvordan og hvornår det danske råvildt fældes.
Den gang fandt man ud af, at afskydningen af råvildtet fordelte sig således, at 48% var bukke, 18% var råer og at 34% var lam. Der fremgår ikke noget om kønsfordelingen af rålammene, men nogle af dem har naturligvis været bukkelam, så den reelle afskydning af bukke ligger antageligt et godt stykke over de 50%. Og antager man, at afskydningen af lam fordeler sig ligeligt mellem hanner og hunner, så ender 65% af denne sæsons afskudte stykker råvildt med at være bukke.
Samme undersøgelse viste i øvrigt, at 8 ud af 10 bukke nedlægges under bukkejagten og at 60% af alle sommerbukkene blev nedlagt i maj.
Hvis disse fordelinger stadig gælder, så svarer det til, at der i den seneste sæson blev nedlagt 51.150 sommerbukke og at 30.690 af dem blev nedlagt i maj.