Shell i naturen

Shell i naturen

Øget miljøbevidsthed

Det britiske tv-selskab BBC har netop sendt en dokumentarfilm om olieudvinding i Afrika.
Heraf fremgår det, at uvildige amerikanske forskere er ikke blot tilfredse men også positivt overraskede over, hvor godt det er lykkedes at passe på den omgivende natur, samtidig med at der på kommerciel basis udvindes olie.
For få årtier siden havde Shell et meget dårligt image i mange naturbeskytteres øjne, men en helt ny miljøbevidsthed bredte sig i olieselskabet i midten af halvfemserne, da man den gang lyttede til skeptikerne, og undlod at sænke den udtjente olieinstallation Brent Spar på havets bund.

Nye boreteknikker

I filmen på BBC forklarer Shell-folkene, at man i gamle dage mest af alt tænkte på naturbeskyttelse som de foranstaltninger der fulgte når en boring var slut. Oprydning og rengøring for eksempel.
I dag går man aktivt ind i et samarbejde med lokale og internationale forskere for at beskytte naturen fra første færd. Samtidig har nye boreteknikker gjort det muligt, at bore på tværs i olieforekomsterne, hvor man i gamle dage hele tiden skulle bore ned til toppen af olielommerne. Dermed er der ikke behov for så mange boringer og det sænker naturligvis også trykket på den omgivende natur.
Den aktuelle undersøgelse er gennemført ved Shell´s boringer i Gabon, og her viser det sig, at biodiversiteten er større i sumpene lige ved siden af boreriggen end den er i de beskyttede naturparker i nærheden.