Schweisshund på SMS

Schweisshund på SMS

Danmarks Jægerforbund har nu gjort schweisshundene tilgængelige på SMS. Det koster en krone ud over almindelig takst, at få tilsendt telefonnummeret på tre hunde i det område hvor man har brug for assistance.

SMS.

Danmarks Jægerforbund har netop lanceret en SMS-tjeneste, der gør det endnu lettere at få fat på en registreret schweisshund, når behovet opstår under jagten, fremgår det i dag af forbundets hjemmeside. For at få tilsendt en SMS med telefonnummeret til tre hundeførere i det område hvor Du har brug for assistance er, at sende en SMS med ordlyden HUND efterfulgt af postnummeret på det område hvor assistancen skal udføres. SMSen skal sendes til 1220, og servicen koster 1 krone udover normal trafiktakst.

Betaling.

Normalt er det gratis at benytte schweisshundene bortset fra kørselsgodtgørelse til hundeføreren. Men med denne nye SMS-tjeneste fra Danmarks Jægerforbund skal man altså til at betale – om end beskedent – for at få tilsendt de omtalte tre telefonnumre. Vi har spurgt formanden for Danmarks Jægerforbund hvorfor en medlemsorganisation som oven i købet i 2011 modtager en samlet støtte fra jagttegnsmidlerne på 6,7 millioner kroner – penge der jo stammer fra betalingen af jagttegnet – skal have penge for denne service. Det spørgsmål er Ole Roed Jakobsen tydelig utilfreds med. Her kan I læse hele det svar han sendte os på mail, da Steen Andersen spurgte ham her til morgen: ”Jeg undres lidt over dit spørgsmål og baggrund herfor. Hvorfor skal en medlemsbetalt organisation, som anvender medarbejdertid m.v. på at skabe en ny tjeneste blot stille denne nye tjeneste gratis til rådighed for ikke-medlemmer m.v.......... Ja - det koster en krone at få tilsendt 3 telefonnumre, men når man senere skal betale for kørsel m.v, så er det nok ikke den krone, som er afgørende for at få hjælp. Man kan altid spare kronen ved at have en udprintet liste med i lommen........

Flere planer.

Vi har flere planer om services overfor vores medlemmer OG andre, og der vil nok også for nogle af disse være en mindre "brugerbetaling", som så hjælper med til, at vi kan få råd til at udvikle endnu flere nye services. Hvis du studerer tallene for træk på schweisshundene, så er der altså hverken tale om guld, sølv eller bronzeårer........... Det som er interessant i denne nyhed er jo ikke det, som du spørger om her. Derimod er det, at vi nu forstærker muligheden for at man ude i marken, ovenpå adrenalinkick, forbavselse, skuffelse, frustration m.v. kan få hjælp til at ringe efter hjælp uden at skulle gå i panik over, hvor man nu skal lede efter telefonnummer og hvem kan man få fat på osv. Telefonerne kan i dag tilbyde megen hjælp on spot, så nu også for jægerne på dette vigtige område. Vi er i gang med yderligere tiltag, så måske ser vi i fremtiden, at man når man ringer til hundeføreren samtidig kan sende ham koordinaterne for, hvor man er henne via teleoverførsel, så man er fri for at prøve at forklare, hvordan man kan mødes, men at det kan ses på hundeførerens mobil direkte.............. Se - det er interessant syntes jeg!” Og det synes vi også her på redaktionen, og ser frem til hvilke nye forretningstiltag Danmarks Jægerforbund lancerer i fremtiden.