Satellitfugle

Satellitfugle

Polarlomviger på ynglefjeldet i bunden af Diskobugten i Vestgrønland.

Avanceret overvågning.

I Jagtmagasinet på dk4 kunne man i går følge beretningen om hvordan danske og grønlandske forskere er i gang med at overvåge den grønlandske bestand af polarlomviger.
Overvågningen omfatter blandt andet, at der indopereres satellitsender i nogle af fuglene, så det er muligt at følge de cirka et kilo store fugle, når de her efter yngletiden begynder deres svømmetræk.
Samtidig er fuglenes fødesøgningsmønster blevet fastlagt, deres dykkerytmer er blevet overvåget og den aktuelle ynglekoloni er blevet optalt.

På træk.

Netop nu trækker såvel de voksne fugle som sommerens unge generation væk fra yngleområderne. Denne sommer koncentrerede forskerne deres indsats om den eneste tilbageværende ynglekoloni i Diskobugten på den grønlandske vestkyst. Og nu hvor årets afkom er kommet ned fra ynglefjeldet og ud på havet, svømmer fuglene ud på det åbne hav og søger mod lidt sydligere himmelstrøg, alt mens de unge fugle udvikler flyvefjerene og de voksne fugle fælder og får nye fjer.

Grønland
© huntersmagazine.com
2006, Steen Andersen

Anders Mosbech er klar til at sende endnu en polarlomvig i narkose.

Kritisk fase.

”Lige nu går satellitovervågningen ind i den kritiske fase,” forklarer projektleder Anders Mosbech fra Danmarks Miljøundersøgelser. ”Vi fik placeret sendere i 17 fugle, og de 13 af dem er stadig i fin form, men om hele systemet holder og om batterierne står den kommende kolde tid igennem, ved vi jo ikke endnu.”
Derfor følger Anders Mosbech og de øvrige forskere ivrigt sendernes livstegn dag for dag.

Baggrund.

Satellitundersøgelserne er en del af de forundersøgelser der skal danne grundlaget for de kommende olieefterforskninger i området vest for Disko.
Det er hjemmestyret og forskernes håb, at man med disse grundige studier af fuglenes føde og trækvaner er i stand til at tilrettelægge efterforskningen så den er mindst muligt til gene for dyrelivet.
Samtidig vil den nye viden sandsynligvis også give sig udslag i den kommende forvaltning af jagten på netop polarlomvigerne.

Grønland
© huntersmagazine.com
--

Oversigtskort over fuglenes bevægelser. Opdateret 17.9.06. Kilde DMU.

Fugle på nettet.

Satellitfuglene sender hver dag, og signalerne opfanges af lavtflyvende satellitter. De daglige signaler sendes videre til videnskabsmændene i Roskilde via internettet, og på siden her kan man se hvordan oversigtsbilledet viser fuglenes bevægelser frem til den 17. september 2006.

Fortsatte undersøgelser.

Under forudsætning af at satellitsendere, batterier og ikke mindst fuglene kan holde til den tilstundende vinter, vil det være muligt at følge de satellitmærkede fugle helt frem til vinterkvarteret.
Hvis forskerne og polarlomvigerne har heldet med sig, så er der lagt op til en lille videnskabelig sensation til foråret, når man til den tid vil have vished for hvor polarlomvigerne helt præcist tilbringer vinteren. For den sag har de små stærke fugle indtil videre holdt for sig selv.