Sælregulering på Bornholm

Gråsælen (Halichoerus grypus) er Danmarks største rovdyr. Den forsvandt fra de danske farvande for cirka 100 år siden, og er først nu ved at genindvandre. I år er der knap 10 ynglende kendte gråsæler i Danmark.

INDSIGT
I dag er der møde i Vildtforvaltningsrådet.
Hvis dagsordenen ellers afvikles som planlagt vil rådet som punkt nr. 8 blive orienteret om den forestående sælregulering på Bornholm.
Her er sagen kort:

Regulering.
Naturstyrelsen forsøger at imødekomme de bornholmske garn- og krogfiskeres ønske om at gråsælerne skal reguleres.
De store sæler går i fiskernes redskaber og ødelægger fangsterne.
Fiskerne kan på den baggrund opnå tilladelse til at regulere de problematiske sæler, men tilladelserne udnyttes kun vanskeligt, mest end dels fordi fiskerne fisker og fordi sælerne sjældent er ved fiskeredskaberne når fiskerne er der.
Naturstyrelsen er derfor i samarbejde med Danmarks Jægerforbund ved at sætte et system op, hvor det er jægerne der får overdraget tilladelsen til at regulere de store sæler.
Forudsætningen er, at sæljægerne har gennemgået et 8 timer langt kursus og bestået den tilhørende ganske vanskelige skydeprøve, oplyser Peter Smærup fra Danmarks Jægerforbund, som er projektleder på sagen.
Jægerne behøver ikke at være medlem af Danmarks Jægerforbund, tilføjer projektlederen.
Michael Grell fra Naturstyrelsen forklarer, at der er andre steder i landet hvor gråsælerne anses for at være et problem, og at Bornholm er udset til at være et pilotprojekt, som måske med tiden kan udbredes til resten af landet.

Sælkursus.
De jægere, der skal regulere gråsæler, vil blive præsenteret for et kursusforløb, der er nogenlunde identisk med det som deres svenske og norske jagtkammerater skal gennemgår i deres hjemlande, for at kunne dyrke den lokale sæljagt.
Intet er endnu sikkert, men det er helt oplagt at skydningen kommer til at foregå fra et eller andet flydende fartøj.
Det er heller ikke afgjort endnu, hvornår den nye sælregulering kan gå i gang. Michael Grell taler om, at det skal ske så hurtigt som muligt, men Peter Smærup siger, at man venter på, at det administrative arbejde i Naturstyrelsen er færdigt.

Beskyttet art.
En af udfordringerne for embedsmændene i Naturstyrelsen er, at gråsælerne er beskyttet af EU's habitatdirektiv, og derfor er det nødvendigt at få den konkrete sag vurderet i EU, før den afsluttende sagsbehandling kan gennemføres.
Af samme grund vil de nedlagte sæler heller ikke kunne udnyttes, idet EU's restriktioner for produkter fra sæler forhindrer at kød, klør og skind omsættes kommercielt. Og sælkødet vil næppe kunne passere en test for fødevarer til hverken mennesker eller dyr, da de store rovdyr er tungt belastet af miljøfremmede stoffer, viser tidligere undersøgelser fra blandt andet Aarhus Universitet. Men Michael Grell fra Naturstyrelsen forestiller sig dog, at de jægere der har held til at skyde en sæl, kan få lov til at beholde skindet – hvis de vil.
Naturstyrelsen er i dialog med flere forskellige forskergrupper om at få analyseret prøver fra de sæler der bliver nedlagt, om end der ikke er udsigt til øgede forskningsbevillinger til at oparbejde og analysere prøverne.