Sældød i Vadehavet

Sældød i Vadehavet

Det samlede antal af døde sæler er nu oppe på mindst 1.160 i den danske og svenske del af Kattegat og Skagerrak.
I den hollandske del af Vadehavet er der registeret en usædvanlig høj dødelighed blandt sælerne.
På nuværende tidspunkt er der fundet 54 døde sæler siden den 16. juni i år.
Sidste år blev der i den samme periode fundet blot 15 døde sæler.
Den høje dødelighed blandt de hollandske sæler har fået de lokale myndigheder til at iværksætte en særlig handlingsplan for de truede sæler.
Der er fundet tegn på sælpest, infektion med phocine distemper, i fire af de døde sæler fra Holland.