Sådan består Du riffelprøven

Sådan består Du riffelprøven

Riffelprøven går ud på, at placere fem af seks mulige skud i en skive med en diameter på 20 cm. på 100 meters afstand. Af Rolf Hagstrøm.

Ingen vanskeligheder.

Skydestillingen er fri og man har fem minutter til at skyde.
Det vil sige, at man kan skyde liggende og at der er masser af tid.
Enhver riffelskytte med en smule rutine kan bestå prøven uden vanskeligheder.

Forberedelserne.

Det vigtigste er at være fortrolig med sin riffel.
Det vil altså sige, at man skal på skydebanen – helst flere gange.
Desuden kan man træne skydestillingen hjemme på gulvet eller i haven.
Prøv f.eks. at indtage den liggende skydestilling og samtidig lægge mærke til hvor lang tid fem minutter egentlig er.
Der er masser af tid til seks skud – endda også til en funktionsfejl – uden at man behøver at få stress af den grund.

Indskydning.

Riflen skal være indskudt med den ammunition Du anvender til riffelprøven, og det må gerne være træningsammunition.
Ugerne op til bukkejagten og riffelprøverne er tit travle på skydebanerne, så det kan godt betale sig, at få indskydningen i orden så tidligt som muligt.

Riffelprøve
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

Markering efter skydningen. Hold afstand til skiverne.

Selve prøven

Prøven ledes af en prøvesagkyndig der forklarer hvad der skal ske hvornår.

· Riflen skal have åben lås eller bundstykket skal være taget ud, knækrifler skal være knækket.
· Hver skytte går frem til en startlinie, og der bliver herefter givet tilladelse til at man kan afprøve sin skydestilling. Mens Du står op er det en god idé at kigge ned i løbet, for at kontrollere at løbet ikke er blokeret.
· Når skydestillingen er i orden venter Du på tilladelsen til at lade.
· De fem minutter begynder, når der gives tilladelse til at lade og skyde.
· Før Du lader riflen, kigger Du gennem løbet for at sikre, at løbet ikke er blokeret.
· Afgiv Dine seks skud roligt og kontrolleret – der er god tid.
· Hvis Du undervejs skifter skydestilling skal låsen være åben.
· Når Du er færdig med at skyde skal Du tjekke at kammeret er tomt og tage magasinet ud af riflen.
· Du skal blive på Din plads, til Du får besked om, at Du må forlade den.
· Når Du forlader pladsen skal låsen være åben eller bundstykket fjernet. Riflen skal lægges så mundingen peger mod skiverne.
· Under markeringen må Du ikke gå tættere på skiverne end 1 meter.
· Efter markeringen går Du tilbage og stiller Dig bag Din riffel. Rør den ikke før Du får lov.
· Inden Du forlader standpladsen, skal Du tjekke at kammeret er tomt, og
vise det tomme kammer til prøvelederen eller en af assistenterne.
· Husk, at prøven er først overstået når Du er tilbage ved ventelinien.
· Hvis Du får funktionsfejl under skydningen skal Du selv afhjælpe den, sørg for at våbnet hele tiden peger ned mod skive.

Riffelprøve
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

Rygsækken er et glimrende og jagtrelevant anlæg. Sportstasker og alle mulige andre effekter accepteres ikke.

Hjælpemidler.

Under skydningen må Du bruge de hjælpemidler Du sædvanligvis har med på jagt; en rygsæk, stol, kikkertetui osv..
De bedste skydestilling er liggende. Når riflen støttes på en hårdt pakket rygsæk eller i en omvendt stol bliver skydningen meget stabil.
Riffelpiben må ikke røre ved underlaget og i stolen skal være et eller andet blødt – en handske – som forskæftet kan hvile på.

Tjekliste.

Til prøven skal Du medbringe:
· Riffel, lås/bundstykke og ammunition.
· Gyldigt jagttegn
· Legitimation med billede.
· Våbentilladelse til riflen.
· Kvitteringen for indbetalingen af 135,- kroner til Skov- og Naturstyrelsen
· Riffelprøvebeviset – som er vedhæftet indbetalingskortet.

Riffelprøve
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

Bukkeskiven der skydes på til riffelprøven. Træffeltet er 20 cm i diameter.

Prøvegebyret.

Der er ikke mulighed for at betale prøvegebyret på de 135,- ved selve prøven.
Betalingen skal finde sted inden prøven.
Giroindbetalingskortet til riffelprøven får Du ved at rette henvendelse til det lokale Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen (tlf. 39 27 20 00) eller til Danmarks Jægerforbund (tlf. 36 73 05 00).
Girokortene kan også fås på mange af skydebanerne…

Se liste over hvor og hvornår der afholdes riffelprøver.

Læs også om indskydning af riffel.

Riffelprøve
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

Seks pletskud.

Mange dumper.

Formålet med riffelprøven er, at konstatere, at den enkelte skytte er i stand til at præstere et minimum af stabil skydning samt, at betjeningen af riflen sker sikkert og forsvarligt.
Riffelprøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Skov og Naturstyrelsen.
Omkring 5.000 personer er årligt gået op til riffelprøven. Ca. 74% består.
Bestemmelserne om riffelprøven blev indført i 1994, angiveligt for at højne de danske jægeres formåen med jagtriflen.

Riffeljagt tilladt.

Hvis Dit jagttegn er forsynet med teksten riffeljagt tilladt betyder det, at Du har tilladelse til at gå på riffeljagt i Danmark.
MEN denne tilladelse gælder ikke til statsskovene.
For at kunne deltage i jagter i statsskovene skal man have bestået riffelprøven, og så vil der stå på jagttegnet hvornår riffelprøven er bestået.

Riffelprøve bestået.

Hvis Dit jagttegn forsynet med teksten riffelprøve bestået - og så en dato kan Du gå på riffeljagt uden yderligere anstalter.
Jægere der ikke har opnået hverken den ene eller anden form for tilladelse til riffeljagt skal fremover bestå riffelprøven før det er tilladt at gå på riffeljagt.