Så begynder den svenske bukkejagt

Så begynder den svenske bukkejagt

Brunstjagt.

Den svenske bukkejagt har i mange år været en af de store danske jagtbegivenheder. Forstået på den måde, at hvor de svenske jægere i højere grad er optaget af at få nedlagt nogle elge lidt senere på året, så er det i stadig højere grad de svenske bukke som kan tiltrække de danske jægere. Og vigtigst af alt. De danske jægere kan også for en rimelig penge få lov til at leje bukkejagten af de svenske jordbesiddere, som ikke på samme måde som danske jægere regner den lille hjort for noget særligt.
Foruden tidspunktet er den svenske jagt også bemærkelsesværdig al den stund at jagttiden falder sammen med råvildtets brunst hvor de elskovssyge bukke er langt mere uforsigtige end på andre tidspunkter af året.

16. august.

Derfor er den 16. august snart ved at være en lige så vigtig dato for de danske bukkejægere som den 16. maj har været det i årtier.
Danske jægere er velkomne i Sverige, og det tilgodeses blandt andet i kraft af de enkle regler der gælder for indførelse af danske jagtvåben til Sverige. Deklaration af danske våben til Sverige kan eksempelvis foregår på nettet.
Læs mere om de svenske regler for danske jægere.