Rudolf Sand er død

Rudolf Sand er død

Rudolf Sand, Landsretssagfører, Farum,79 år er død, oplyser Jyllands Posten
I en menneskealder var Rudolf Sand en af landets mest ivrige og ihærdige storvildtjægere, og har hjembragt stærke og sjældne trofæer fra elle egne af Verden.
Han var medlem af flere amerikanske jagtklubber, og blev i 1975 benådet med den eftertragtede Weatherby Award for sit store arbejde for jagten i almindelighed og trofæjagten i særdeleshed.
Rudolf Sand har fastholdt en række af sine jagtoplevelser i flere bøger, blandt andet klassikeren ”Afrika stadig vildt” der handler om en månedlang safari i Østafrika.