Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

I Ringkøbing Amtsråd tegner der sig et flertal for at sænke saltpromillen i
Ringkøbing Fjord og dermed stoppe otte års forsøg med høj saltpromille
Dermed går fjorden en ny tid i møde, til glæde for både jægere og fiskere, som i årevis har argumenteret for at den relativt høje saltprocent har ødelagt dyre-og plantelivet i fjorden.