Revision af jagtprøven

Revision af jagtprøven

Jagtprøve og skydefærdigheder.

Hvis overskriften antyder en proces der tager tid, så er det ingen tilfældighed. I referatet fra det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet (16. marts 2011) fremgår det, at miljøministeren gerne vil følge rådets tidligere anbefalinger af en revision af jagtprøven.
Så kunne man jo tro, at det bare er at gå i gang, idet en lang række kompetente personer og organisationer allerede har udarbejdet forslag til, hvordan sådan en prøve skal indrettes. Men sådan spiller det forvaltningsmæssige klaver ikke.
For af samme referat fremgår det, at ministeren ønskede et solidt grundlag for og en beslutning om, hvordan der fremover kan sikres dokumentation for jagttegnsaspiranternes skydefærdighed.
Derfor er der i Naturstyrelsens budget for såvel i år som næste år afsat penge til, at der bliver nedsat en styregruppe, som skal tage stilling til en projektbeskrivelse.

Med andre ord:

Der kommer en ændring af jagtprøven. Den kommer til at indeholde et eller andet om at aspiranterne skal kunne ramme ordentligt. Men der kommer til går lang tid.
Fordi: Hvis der forelægger en projektbeskrivelse i løbet af 2012, så skal den efterfølgende behandles og kommenteres. Og så vil der tidligst i 2013 blive taget beslutning om hvordan den nye prøve skal designes. Til den tid har vi en ny regering og sandsynligvis også en ny miljøminister. Ingen kan vide hvad den nye minister ønsker på dette felt, så en yderligere forsinkelse af processen kan blive en realitet. Men ser man bort fra denne parlamentariske krølle, så er det forsat et faktum, at når der engang bliver truffet beslutning om, hvordan den nye prøve skal strikkes sammen, så skal der produceres nyt undervisningsmateriale. Underviserne skal uden tvivl på kursus og den slags, og de prøvesagkyndige ligeså. Hvis alt går rigtig hurtigt, så tager det yderligere et år at få disse forberedelser på plads.
Derfor er det så godt som utænkeligt, at der stilles nye krav til jagttegnsaspiranterne før en gang i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015 – tidligst.