Red råvildtet

Red råvildtet

Disse dage og uger er høsten af græs på sit højeste, og det bringer de nyfødte rålam i farezonen. Omtanke, omhu og omfattende afværgeforanstaltninger kan minimere risikoen for at få rålam med i høslættet.

Høslæt.

Rålam og jordrugende fugle risikerer at blive det utilsigtede bytte, når landbruget disse dage og uger slår græs til hø. Det er der i tidens løb skrevet og sagt meget om, og helt aktuelt har Danmarks Jægerforbund en række glimrende forslag til hvordan man undgår at skade vildtet under slåningen. Så i stedet for at vi skriver det samme på en ny måde, så vil vi foreslå at læse alle de gode råd ovre hos jaegerforbundet.dk.

Bongetromme
© huntersmagazine.com 2011

Råvildt på vej ud af marken hvor slåmaskinen er i fuld gang. Nøjagtig det resultat man drømmer om....
Foto: Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund.