Randzoneloven gælder fortsat

Randzonerne er til for at beskytte vandmiljøet. En randzone er en ni meter bred zone omkring bestemte søer og vandløb i det danske landbrug. Landmænd må ikke dyrke jorden i randzonerne og heller ikke sprøjte og gøde.

Frifundet.
Byretten i Holstebro frifandt i går to tiltalte landmænd for overtrædelse af randzoneloven. Landmændene blev frifundet for overtrædelse af den gamle randzonelov fra 2012. Loven blev sidst ændret i 2014.
”Dagens dom ændrer derfor ikke på, at den nuværende randzonelov skal overholdes. Det betyder, at landmænd fortsat skal udlægge randzoner,” skriver NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse og lover fortsat at kontrollere, om landmænd har udlagt de randzoner, som de ifølge loven har pligt til.

"Vi gennemgår nu dommens præmisser sammen med anklagemyndigheden, som tager stilling til, om vi vil anke sagen til Landsretten," siger Pernille Balslev-Erichsen, enhedschef for Jordbrugskontrol i NaturErhvervstyrelsen i den anledning.