Råvildtforeningen

Råvildtforeningen

Sommerbuk med potientiale. Stoppet af en enkelt velrettet kugle.

Debut på debat.

”Kære Huntersmagazine. Med afsæt i ovenstående vil jeg gerne adressere flg.spørgsmål til Råvildtforeningen m.fl.” Sådan indleder Kim Kartvedt fra Varde sit læserbrev til debatredaktionen, og det bliver første indlæg i vores nye jagtdebat på Huntersmagazine.
Vi har sendt spørgsmålene videre til Mogens Hartmann, som sidste uge fortalte om råvildtforeningens forslag til en revideret forvaltning af råvildtet både her til HuntersMagazine og til Jagtmagasinet på dk4.
På de følgende sider har vi sammensat spørgsmål og svar.
Læs den forrige artikel om Råvildtforeningen.
Send et læserbrev.

Spørgsmål 1.
Hvilke politiske konsekvenser kan det have for jægerne, hvis man frivilligt opgiver en hævdvunden jagt i en ellers jagtfri periode?
De politiske konsekvenser kan være svære at spå om, nu er det jo ikke sådan, at vi bare skal opgive vores bukkejagt, - den skal flyttes til et biologisk mere forsvarligt tidspunkt, og dette tror jeg i allerhøjeste grad også får jægerstanden til at fremstå som troværdige og ansvarsbevidste, og dermed forbedre klimaet for alle andre tiltag og forhandlinger.

Spørgsmål 2.
På det følelsesmæssige plan - kan det tænkes, at den nuværende kulisse for jagtudøvelsen, altså den periode hvor naturen "springer ud" i lige så høj grad drager en bukkejæger, som det at nedlægge en buk?
Dette er nok det allerstørste minus for de fleste, også for mig personligt, men de seneste år, har en del jægere jeg kender til, betragtet bukke ”som nok kunne pynte på væggen” gennem kikkertsigtet, og alligevel undladt at skyde, fordi man ved, at der er hårdt brug for gode bukke i den forestående brunstperiode. Så kunne man få den tanke, at ønske sig et par måneder frem, så man kunne ”krumme fingeren” med rigtig god samvittighed, fordi man vidste, at bukkens vigtigste formål i livet var udført. Mit bedste bud er at besøge sine terræner med en kraftig kikkert, få overblik over hvad der rør sig, og dermed lære sig en masse om sit råvildt og nyde dette. Men spændingen bliver aldrig den samme. Indrømmet! Men alt har en pris, også en stærkere råvildtbestand.

Spørgsmål 3.
Vil en augustjagt på bukke ikke i høj grad favorisere enkelte jægergrupper, fordi markerne på dette tidspunkt er høstede og måske uden råvildt, og dermed ikke længere have status af en "allemandsjagt"?
At billedet vil ændre sig i en eller anden grad, er der nok ingen tvivl om, men at bukke ikke kommer på markerne efter høst, er ikke min erfaring, medmindre det hele er pløj. Men har man bare lidt levende hegn og buskads, skal de nok besøge dette på et eller andet tidspunkt, så den ”lille mand” (hvem han så end er), som alle har så travlt med at forsvare, nok også får sine chancer.

Spørgsmål 4.
Kan der uden videre drages paralleller mellem husdyr og vilde dyr? Og i så fald, hvorfor kønsmodner "Naturen" handyrene, før det er hensigtsmæssigt? Gælder dette også hundyr?
På nogle biologiske områder, - ja.
En kønsmodning er ikke lig med en forplantningsret, det er nok naturens mening, at unge handyr skal vokse sig stærke. Dette hjælper hormonerne nemlig med til. De ældre og stærke handyr holder normalt de unge handyr på dydens vej. Men har vi skudt for hårdt på de stærke, på det forkerte tidspunkt, oven i købet år efter år, så tror jeg det får konsekvenser.
For hundyrenes vedkommende er de som regel prima mødre helt fra start.

Spørgsmål 5.
Er der skelet til andre lande, hvor man har forårsjagt( f.x.Storbritannien) kontra høstjagtnationer(f.x. Sverige), og de erfaringer, man måtte have her?
Det er altid godt at lære af andres erfaringer, gode og dårlige, men vi skal nok ikke tro, at vi bare helt kan kopiere andre, fordi terræner, bestandstæthed og andre væsentlige faktorer er forskellige.

Spørgsmål 6.
Under henvisning til ovenstående har råvildtforeningen da gjort sig tanker om en overordnet og sammenhængende vision for den danske råvildtpopulation, herunder en revision af det måske uhensigtsmæssige i at jage diegivende råer i oktober og kaste/bastbukke i nov.dec.jan.,som det praktiseres p.t. i DK? Måske de længe varslede klimaændringers indflydelse på det danske rådyrs livscyklus indflettet i en evt. jagtlovsrevision?
Ja, - Forslag. Ved at ændre jagttiderne til 10. aug.-10.okt. for råbuk. - - 1.nov.-16.febr. for rå og lam, vil nogle kedelige og uetiske problemer mindskes betydeligt, dette skal jeg gerne uddybe senere.
Hvad klimaændringer angår, skal jeg ikke rode mig ud i noget jeg ikke har forstand på, dog vil jeg tro, at der er ”lidt” tid at løbe på. Hvis det bliver så slemt som nogle tror, får vi nok andet at gøre end at rende på jagt.
Sidst skal det siges, at svarene her er mine, og ikke råvildtforeningens, da denne endnu er under dannelse, derfor kan man sige, at hvis nogle kunne ønske at foreningen fik en lidt anden profil, så er der den mulighed, at melde sig under fanerne for at sætte sit eget fingeraftryk for den fremtidige råvildtjagts skyld.
Således slutter Mogens Hartmann besvarelsen af de seks spørgsmål som var fremsendt af Kim Kartvedt.