Råvildtdebat

Råvildtdebat

Debatten er fri og demokratisk her på HuntersMagazine. Hvis Du vil deltage i debatten, så klik her.

Flere spørgsmål.

På baggrund af artiklen om Råvildtforeningen og de første læserbreve har debatten udviklet sig i retning af flere spørgsmål til folkene bag foreningen. En læser, Charlotte Bülow, ønsker mere videnskabelig dokumentation for foreningens fortolkning af den danske råvildtbestands sundhed, mens en anden læser støtter substansen men fraråder råvildtforeningen at søge indflydelse via Vildtforvaltningsrådet.
På de følgende tre sider findes tre læserbreve fra henholdsvis Charlotte Bülow, Torben Flye Jensen og Bent Ballegaard.

Kære Hunters Magazine,

Jeg synes at det er al ære værd, når nogen sætter spørgsmålstegn ved om "det vi plejer at gøre" er godt nok, eller om der kunne være en fordel i at ændre på noget.
Til gengæld bør eventuelle ændringer bygge på veldokumenterede facts. Sådan som jeg opfatter råvildtforeningens bekymring, så handler det hele om at råvildtets kropsvægt bliver mindre.
Er der dokumentation for denne påstand? Og hvis der er, har det så overhovedet noget med genetik at gøre, eller er det et udtryk for at råvildtet er presset af miljøgifte, og/eller at der er for mange dyr i forhold til stadig mindre plads? Der er nok ikke tvivl om, at meget få bukke får lov til at blive gamle i Danmark. Men har det noget med årstiden for bukkejagten at gøre? Hvis det var sådan at for få råer blev beslået pga. mangel på fertile bukke, ville vi have et problem. Men så vidt jeg er orienteret, har vi ikke problemer med at der fødes færre dyr, tvært imod viser vildtudbyttestatistikken en stadig fremgang. At yngre bukke, som måske ikke endnu har toppet som trofæobjekter indgår i avlen, ændrer jo ikke på kvaliteten af deres genetiske materiale. Hvad menes der med at unge bukke er dårligere avlsmateriale end gamle? Er det et spørgsmål om evne/erfaring til at gennemføre selve akten? For sædkvaliteten forbedres vel næppe med alderen?
Måske burde vi opsamle data om vægten på de nedlagte dyr i de kommende sæsoner, og derudfra tage stilling problemets omfang? Indsamling af DNA materiale kunne måske hjælpe med at kortlægge om det i virkeligheden handler om arv eller miljø?

Med venlig hilsen
Charlotte Bülow
Østermarksvej 24A
8983 Gjerlev

Hej.

Jeg vil gerne give min mening tilkende i denne debat.
Jeg er helt enig i at det er forkert at skyde de store og gamle bukke inden brunsten, men mener også at man skal kigge på rå og lam, som jeg personligt mener jagten skal udsættes på, så vi ikke skyder dem i oktober måned, og i stedet får det sidste af januar med, så de følger kronvildet.
Jeg vil sige, at jeg er meget glad for forårsbukkejagten, da det er helt fantastisk årstid at gå på jagt, men vi er nød til at afskyde bukkene på det rigtige tidspunkt, og det kan det ikke være lige inden brunsten.
Til slut vil jeg sige, at man nok også skal åbne øjnene for, om bukkejagten bliver drevet korrekt, dermed mener jeg afskydning arealmæssig, der er jo eksempler på at der skydes op til 7 bukke på under 30 HA.

Med venlig hilsen

Torben Flye Jensen
Rønheden 42
7755 Bedsted

Kære Mogens Hartmann.

Jeg høre til de personer, som nok går ind for forandringer omkring bukke jagten især jagttiden på forårs bukken, men jeg høre også til den gruppe, der har det meget svært med, at der bruges tid og kræfter på at danne endnu en forening til fordel for en enkelt vildt art.

I de oprindelige vedtægter for Jeres forening stod der, at foreningen skulle søge indflydelse ved at få en plads i vildforvaltningsrådet. Der mener jeg slet ikke det er berettiget, at sidde hvis ens arbejde begrænser sig til kun en vildtart. Rådet har problemer nok med at blive enige om, at
forvalte den eksisterende jagtlov fordi interesserne er så forskellige – hvad kan da få Jer til at tro, at det bliver meget nemmere, blot fordi antallet af medlemmer øges. Det kunne jo tænkes, at andre også fik den tanke, at netop den vildtart de helt jager også skal have en plads i rådet. Hvad med kronvildt foreningen eller sikavildt foreningen. De eksisterer jo allerede.

Jeg tror det vil være langt bedre, at arbejde med disse spørgsmål indenfor den jagtlige organisation, som vi allerede har og det udelukker bestemt ikke, at man har en interessegruppe, som hedder råvildtforeningen.

Med venlig hilsen

Bent Ballegaard
Bottrupvej 3
DK-8723 Løsning