Råvildt i trafikken

Råvildt i trafikken

Trafikskadet eller anskudt?
Hvert år nedlægger landets jægere råvildt, som har pådraget sig en eller flere læsioner.
I de fleste tilfælde antager man, at skaderne stammer fra andre jægeres anskydninger, men det er langt fra tilfældet.
Hvert år påkøres et sted mellem 30.000 og 40.000 stykker råvildt i trafikken.
En del af disse dyr overlever sammenstødet med bilismen, og lever videre trods brækkede ben og andre skader.

Undersøgelse
Hans Jørgen Frisk er jæger og falckmand i Toftlund. Han har sat sig for at finde ud af, hvor mange af de trafikskadede dyr, der nedlægges af jægerne, og hvad det er for skader dyrene lever videre med.
Formålet med denne frivillige undersøgelse er blandt andet at aflive nogle af myterne om jægernes anskydninger.
”Det ærgrer mig, at det altid er jægerne der får skylden for de skader, der ses på nogle af de nedlagte stykker vildt,” siger Hans Jørgen Frisk fra mobiltelefonen, der gløder af indkomne reporter om bukke med forskellige deformiteter, som sandsynligvis skyldes påkørsler.