Premier købt af Dream

Premier købt af Dream

Hurtig overtagelse.

Det er Danmarks Jægerforbund der oplyser at konkursboet efter Premiere nu overtages af det noget mindre Dream Hunting, der indtil videre blot har haft en enkelt medarbejder – og ejer – deltidsansat.
Den nye konstellation øger volumen i Dream Hunting, så ejer Torkild Lund har opsagt sin tidligere stilling for nu at sælge jagtrejser på fuld tid.
Dream Hunting.