Plan mod mårhunde

Plan mod mårhunde

En god mårhund er en død mårhund.
Arkivfoto fra Danmarks Jægerforbund.
Foto: Morten Sinding-Jensen.

Invasion.

Mårhunden breder sig fortsat i Danmark, og det er et problem, fordi den ikke hører til her i de danske biotoper. Det gør den til en alt for stærk fjende for en række vildtarter, som ikke er vandt til at skulle overleve en rovdyr af denne art.
Derfor skal Danmark være fri for ynglende mårhunde i 2015. Det står i det nye forslag til en indsatsplan mod de buskede bæster, som netop er blevet sendt til høring.
Ud over at foreslå en række udvidede muligheder for, at jægerne kan regulere mårhunden, lægger indsatsplanen også op til, at der kan gives særlig tilladelse til regulering om natten – og med kunstigt lys.
Desuden foreslås det også at indfange mårhunde, sterilisere dem, forsyne dem med GPS-halsbånd, og så sætte dem tilbage i den danske natur, så disse såkaldte judasdyr kan lede jægerne frem til artsfæller, som ikke er sat formeringsmæssigt ud af spillet. Denne metode er i øvrigt allerede taget i brug, for Danmark fik sit første judasdyr i sidste uge.

Vildtforvaltningsrådet.

I snart sagt alle kroge af det danske forvaltningsunivers betragtes mårhundene som et accelererende problem, der skal gøres noget ved med det samme. Sagen har således været drøftet i Vildtforvaltningsrådet for en måneds tid siden, og her indstillede et enigt råd blandt andet følgende:
• at der indføres forbud mod hold af mårhund og krav om sterilisation af eksisterende hold. Som det er Rådet oplyst, findes der ikke kommercielle hold af mårhund,
• at mårhund må jages og reguleres fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra skydetårne og –stiger,
• at mårhund må fanges i fælder med en indgangsåbning på maksimalt 60x60 cm,
• at der kan anvendes sms-fælder,
• at andre fælder skal tilses minimum 1 gang i døgnet,
• at der kan gives tilladelse til regulering om natten, ved brug af lys og motorkøretøj, samt
• at reglerne i jagtlovens § 38 om meddelelse af påbud til grundejere om nærmere angivne foranstaltninger skal anvendes i videst muligt omfang i bekæmpelse af mårhund.

Det blev endvidere konkluderet, at der i Rådet ikke var tilslutning til at anbefale brug af egentlige skydepræmier, og at der ikke var tilslutning til at anbefale etablering af hjemmel til at tillade adgang til anden mands ejendom i forbindelse med bekæmpelse af mårhund.

Indsatsplanen er i høring til den 2. november og forventes at kunne træde i kræft i slutningen af november.
Se udkastet til indsatsplanen mod mårhunde..