Patroner på køl

Patroner på køl

Et lille udvalg af de testede patroner.

En orienterende test.

Det er gammel jægerlatin, at kolde patroner er langsommere end varmere patroner. Og det er da heller ikke mere end tre år siden vi sidst gennemførte en sammenlignende test, mellem varme og kolde patroner fra samme æske.
Dengang var forskellen til at få øje på. Det er den ikke rigtig længere. Den kraftigste afvigelse det har været muligt at påvise i denne omgang er på blot 3%, og det har næppe andet og mere end akademisk interesse.

De testede patroner.

Fem almindelige jagtpatroner er blevet testet dette efterår:
ELEY Grand Prix (32 grams 4-hagl), Gamebore Impact Tungsten (32 gram 5-hagl), Venatum Bismuth (32 gram 5-hagl), Blue Pigeon Steel (28 gram 5-hagl) og endelig Jaguar Steel Magnum (28 gram 4-hagl).

Kolde patroner
© huntersmagazine.com
2006, Steen Andersen

Gennemsnitsværdier for de testede patroner. Klik på figuren for at se den i fuld størrelse.

Metoder og materialer.

Denne lille orienterende test er på ingen måde videnskabelig. Blot vejledende, og den er blevet til på følgende måde.
Vi har udtaget to gange fem patroner tilfældigt fra to forskellige æsker af ammunition med samme lotnummer. Den ene prøveserie er blevet kølet ned i en almindelig fryser til en indre temperatur på minus 10 grader C. mens den anden prøveserie er blevet opbevaret ved almindelig efterårstemperatur på mellem 12 og 14 plusgrader.

Hastighedsmålingen.

Begge prøveserier er blevet hastighedsmålt umiddelbart i forlængelse af hinanden. Begge prøveserier er blevet indledt med helt afkølet våben. Alle hastighedsmålingerne er blevet udført med det nederste løb (1/4 løs boring) i en Blaser F3.
Der er blevet skudt fem skud med varmere patroner og fem skud med de koldere patroner. Grafen ovenfor viser gennemsnitsværdierne for hver af prøveserierne.

Kolde patroner
© huntersmagazine.com
2006, Steen Andersen

Samtlige testresultater af både kolde og varme skud.

Alle målingerne.

Den gennemførte testskydning viser ganske ensartede resultater, som man kan se af grafen på siden her. På den baggrund er der grund til at bide mærke i to interessante fakta:
De patroner som er i handel i Danmark for tiden er ganske ensartede og leverer stort set identiske resultater fra den ene patron til den næste. Og måske mest interessant; de moderne patroner er ganske modstandsdygtige over for kulde.

Kolde riffelpatroner.

Ved samme lejlighed testede vi en enkelt riffelpatron: Lapuas Naturalis i kaliber 6,5x55. Ved denne test lå resultatet helt i forlængelse af teorien, og den kolde patron skød lidt lavere end de varme patroner. På hundredemeter banen var træfpunktet ca. 2 cm lavere.
Flere tests vil være påkrævet for at påvise om det er en generel tendens hos de nutidige riffelpatroner, ligesom en test af haglpatronerne med større temperaturforskel vil kunne kaste yderligere lys over patronernes modstandskraft for faldende temperaturer.