Opmåling af trofæer

Opmåling af trofæer

CIC.

Organisationens engelske navn er International Council for Game and Wildlife Conservation, og det er dem der i sin tid opstillede kriterierne for, hvordan man opmåler og pointgiver europæiske jagttrofæer af råbukke, kronhjorte, bjørne og så videre. Siden 2007 har der været mange diskussioner om hvorvidt målemetoderne og de underliggende principper skal ændres. Vel især for at tilnærme sig de meget simplere målemetoder, som det amerikansk funderede Safari Club International (SCI) benytter sig af.
Men nu er disse diskussioner bragt til ophør, oplyser CIC denne måned. For i maj var der samling i CIC i St. Petersburg, og her lykkedes det under et uofficielt og nærmest spontant møde mellem CIC-medlemmer med passionen for trofæopmåling, at nå til en strategi for fremtidens opmålinger under CIC.

Fremtidens pointsystem.

Det var Gerhard Damm, som bestrider et af de videnskabelige tillidshverv i CIC, der sammenfattede det uofficielle mødes status ved at slå fast, at:
1 – Opmålingsmetoderne for det vestlige- og centraleuropæiske vildt forbliver uændret.
2 – Alle trofæer nedlagt under flugtsikre hegn, uanset indhegningens størrelse, skal figurere på selvstændige lister.
3 – Målemetoderne for nordamerikansk vildt forbliver de samme (Boone & Crockett) som anvendes nu og som har været anvendt siden 1976.
4- Det asiatiske vildt opmåles også fremover efter Boone & Crockett.
5 – Det amerikanske vildt skal opmåles efter de metoder som Rowland Ward anvender.
6 – Dyrenes alder skal i første omgang indgå som en oplysning i opmålingerne, og der skal arbejdes for, at alderen kommer til at indgå i selve pointtildelingen.

Alderen og SCI.

Derudover skal der arbejdes videre på en yderligere formalisering af disse seks punkter, som kan betragtes som CICs ønsker for hvordan fremtidens opmålingsprincipper skal udfolde sig.
Den store nyhed i denne sammenhæng er, at trofædyrets alder skal indarbejdes som et af de elementer der gives point for. Formålet er naturligvis klart nok, for på den måde vil man kunne score flere point, hvis man skyder et trofæ med den rigtige alder, som i de fleste tilfælde vil være et gammelt dyr.
Endelig er det vigtigt at bemærke, at selvom CIC behændigt undgår at tilnærme sig målesystemener fra Safari Clus International, så eksisterer det altså i bedste velgående, og regnes af mange trofæjægere for at være det bedste til de afrikanske trofæer.