Olieudslip

Olieudslip

Christiansø.

Cirka 200 edderfugle, 20 toppet skallesluger, 40 sølvmåger, 8 stormmåger, 300 alke, 800 lomvier og 6 knopsvaner skønnes omkommet efter olieforureningen ved Erteholmene ud for Christiansø sidste sommer. Skov- og Naturstyrelsen, som står for at indsamle og aflive olieindsmurte fugle, har i samarbejde med folkene på Christiansø netop opgjort det samlede antal døde fugle efter forureningen, der stammede fra to lastskibe som tørnede sammen 31. maj sidste år. Antallet af døde fugle vurderes til at være billigt sluppet i forhold til de tusindvis af havfugle der lever i havområdet omkring Christiansø. De langsigtede konsekvenser er det endnu ikke muligt at få overblik over.

Lækage.

Umiddelbart efter forliset sank det ene af skibene på dybt vand og en stor del olie drev mod den svenske kyst. Her fik de svenske myndigheder lækagen under kontrol inden den nåede at gøre væsentligt skade på dyrelivet. Men vraget lækkede mere olie, som drev mod Erteholmene og dermed udgjorde en betydelig fare for det unikke fugleliv i området. Takket været en hurtig indsats fra de involverede myndigheder fik man styr på olien og undgik dermed en større naturkatastrofe.