Naturen skal bruges

Naturen skal bruges

Miljøminister Hans Chr. Schmidt har indgået en ny aftale med Landboforeningerne, Friluftsrådet, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Familielandbrug. Det sker i forlængelse af regeringens naturpolitiske redegørelse.

Rekreative formål

Aftalen giver befolkningen bedre muligheder for at bruge naturen til rekreative formål
"Naturen tilhører os alle. Vi har alle et ansvar for dens tilstand. Og vi skal alle have muligheder for at bruge den," siger miljøminister Hans Chr. Schmidt. "Derfor er jeg glad for, at vi får aftaler og regler, som skaber bedre muligheder for adgang til naturen. Reglerne skal naturligvis respektere andre interesser, for eksempel de erhvervsmæssige. Organisationerne har været meget konstruktive medspillere. Allerede i dag er der et fortrinligt samarbejde. Det har vi nu udbygget".

Revision af Naturbeskyttelsesloven

Aftalen betyder, at regeringen i folketingssamlingen 2003/2004 vil fremsætte forslag om en revision af Naturbeskyttelsesloven, som bl.a. vil give bedre muligheder for at cykle og ride. Et andet hovedpunkt i aftalen er, at der vil blive fastsat regler, der sikrer, at veje og stier af rekreativ betydning kun må nedlægges, hvis der etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.
"Det er vigtigt for mig at kunne lave aftaler med organisationerne. Jeg tror, frivillige aftaler er langt den bedste måde at skabe fremskridt på. Aftaler skabt i dialog og i tillid giver stabile og gode rammer for fremtiden og sikrer positive resultater for alle parter," siger Hans Chr. Schmidt .
I den kommende tid vil jordbrugets organisationer og natur- og friluftsorganisationerne gøre en massiv indsats for at forhindre, at de nævnte veje nedlægges, uden at tilfredsstillende alternativer etableres.