Nationalparkmøde i Vadehavet

Nationalparkmøde i Vadehavet

Det første styregruppemøde i pilotprojektet for Nationalpark Vadehavet bliver holdt i dag i Ribe. Styregruppen skal stå for gennemførelsen af projektet og bl.a. beslutte, hvilke undersøgelser der skal sættes i gang, hvordan processen skal forløbe, og hvordan dialogen med lokalsamfundet skal tilrettelægges.
Styregruppen har 20 medlemmer fra amt, kommuner, organisationer og græsrods- bevægelser. Formanden er Jens Andresen, der også er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Sønderjylland.