Moskus i mængder

Moskus i mængder

Grønland.

Den grønlandske jagt er et langt stykke af vejen reguleret af en kombination af jagttider og kvotetildelinger. I mange tilfælde har denne forvaltningspraksis været en smule ude af trit med de virkelige forhold, fordi nedgange og især opgange i bestandene først registreres år efter at udviklingen er slået igennem. Derfor har navnlig kvotetildelingerne en tendens til at halte bag efter den reelle udvikling.
Det har til tider været dramatisk i forhold til ren- og moskusoksebestandene i det vestlige Grønland, og historien er nu ved at gentage sig.

Nye tider.

Moskusokserne er en stor succes. De var for 50 år siden bare 27 individer og er nu 10.000 eller flere. Og de er sultne. Græsserne er nogle steder barberet helt i bund, beretter Grønlands Naturinstitut denne morgen på DR P1, og det vil naturligvis få negativ betydning for bestanden før eller senere. Køerne sætter allerede færre kalve, og det er et godt fingerpeg om, at naturen nu selv er i gang med at tilpasse sig de reducerede fødemængder.
I samme område er der en relativ stor og oprindelig bestand af rensdyr, som ikke i første omgang er truet, fordi renerne ikke æder det samme som moskusokserne Men på sigt kan også renbestanden komme i sultzonen, fordi moskusokserne forventes at slå sig på renernes foretrukne græsarter i takt med at deres egne livretter græsses i bund.
Derfor har forvaltningen af de grønlandske naturressourcer forskellige modtræk under udvikling. Et af dem er, at tilflyttede embedsmænd får lov til at gå på jagt så snart de ankommer til landet. Tidligere skulle der gå to år før det kunne tilladelse, og hvad der ud fra et jagtligt synspunkt måske er endnu mere interessant, så oplyser Amalie Jessen fra Selvstyret, at man overvejer at øge kvoterne for trofæjagt og at tillade buejagt på okserne, i håbet om at tiltrække endnu flere udenlandske jægere, som vil være med til at reducere bestanden og samtid give en betragtelig indkomst og beskæftigelse til de lokale fangere.