Mere gåsejagt – i fremtiden

Bramgæssene er fredet i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, men bestanden vokser med næsten 100.000 individer – om året.

Forvaltningsplan.
Denne uge var der møde i Vildtforvaltningsrådet. Her blev forholdene omkring bramgæs blandt andet drøftet, og det står klart at bestanden stiger meget hurtigt og resulterer i omfattende markskader rundt om i Danmark.
De nuværende reguleringsregler er meget restriktive, og, ifølge nogle af de planteavlere der er hårdest ramt, helt utilstrækkelige. Derfor må det betragtes som en glædelig nyhed for disse landbrugere, at et af resultaterne fra ugens møde blev, at der er enighed om at skrue op for reguleringen.

På mødet kom det endvidere frem – står der på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside – at der om tre år forventes at være en egentlig forvaltningsplan for bramgæssene.

Danmarks Jægerforbund vil stadig arbejde for at der en gang i fremtiden indføres egentlig jagttid på bramgås, hvilket blandt andet kræver en ændret EU-lovgivning.

Der er videnskabelig enighed om at der årligt kan fældes op til 96.000 bramgæs på deres trækruter fra Sibirien til overvintringspladserne i Nordeuropa – hvis man vil standse bestandens fortsatte vækst.