Mårhunde møder modstand

Mårhunde møder modstand

Nyt samarbejde.

Danmarks Jægerforbund har netop offentliggjort følgende:
En samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund betyder, at jægerne honoreres for deres indsats og der uddannes et frivilligt reguleringskorps, som skal indgå i indsatsen i bekæmpelsen af mårhunden. 

I løbet af kort tid starter Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund et fælles beredskab, der skal sørge for, at der bliver fulgt op på troværdige tips fra hele landet om mårhunde, hvad enten de er observeret, skudt, påkørt i trafikken eller fanget levende.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund er enige om, at 

- mårhunde, der fanges levende i f.eks. fælder, skal steriliseres og sættes ud igen som såkaldte Judasdyr, der med den nyeste gps-teknologi leder frem til fund af nye artsfæller. 

- Mårhunde, der bliver skudt eller trafikdræbt, skal indsamles og sendes til undersøgelse hos DTU-Veterinærinstituttet, for at følge sundhedstilstanden og bl.a. se om de er bærer af den farlige dværgbændelorm.

- Observerede mårhunde kan indrapporteres af alle, og en lille gruppe af særlige mårhundeeksperter fra Naturstyrelsen og Jægerforbundet vil i fællesskab vurdere, om – og i givet fald hvordan - der skal følges op i form af f.eks. opstilling af vildtkameraer og fælder.
"I alle tre situationer kommer Danmarks Jægerforbunds medlemmer til at spille en vigtig rolle i den praktiske opfølgning," siger Vicedirektør Peter Ilsøe fra Naturstyrelsen, og glæder sig over samarbejdet, som skal sikre opfyldelse af indsatsplanens mål. "Indsatsen mod mårhunden er vigtig, og vi vil aldrig kunne nå målet uden en massiv opbakning fra jægere, lodsejere og andre naturinteresserede i Danmark," siger han.

Formanden for Danmarks Jægerforbund, Ole Roed Jakobsen, siger:
”Jeg er glad for aftalen, som cementerer vigtigheden af, at myndigheder samarbejder med private aktører om løsning af større samfundsmæssige opgaver. Jægerne er vigtige naturforvaltere og deres lokalkendskab og viden om naturen er guld værd, hvis vi skal udrydde mårhunden i den danske natur i løbet af blot 3-4 år.”
Hvis man ser en mårhund, er det vigtigt, at man straks kontakter enten:
- Danmarks Jægerforbund, Carsten Riis Olesen på tlf. 22 89 61 37 
- eller Naturstyrelsen på tlf. 72 54 30 00.