Lyddæmper – sådan ansøger du.

Som bekendt – vi har i hvert fald skrevet meget om denne sag – så er det nu tilladt at være i besiddelse af en lyddæmper til sit jagtvåben.

Ensartede retningslinjer.
Det tog en månedstid, men så kom der en landsdækkende og ensartet procedure for at skaffe sig en tilladelse til lyddæmper.
Det er Danmarks Jægerforbund, der oplyser, at Rigspolitiet har udsendt følgende vejledning til alle landets våbenkontorer.

  • Ansøgningen indgives gebyrfrit på politiets almindelige ansøgningsblanket P 704-01.
  • Ansøgeren skal på ansøgningsblanketten anføre oplysninger om sælger.

  • Ansøgeren skal på ansøgningsblanketten beskrive den pågældende lyddæmper ved udfyldelse af        felterne for art (lyddæmper), fabrikat, model, totallængde og fabrikationsnummer (hvis ihugget).

  • På baggrund af oplysningerne i ansøgningen registrerer politikredsen lyddæmperen i Politiets Våbenregister.

  • Der genereres en tilladelse art 145. Feltet ”Våbenart/Type” udfyldes med ”Våbendel/lyddæmper”. Endvidere udfyldes feltet ”Fabrikat/Model”, og – såfremt fabrikationsnummer er ihugget lyddæmperen – udfyldes tillige feltet ”Våben nr.”.

  • I anvendelsesfeltet anføres ”Lovlige skydeaktiviteter”.

  • En tilladelse kan kun omfatte én lyddæmper.

  • Tilladelsen har en gyldighedsperiode på 5 år.

Det betyder samtidigt, at der ikke stilles krav om, at det oplyses til hvilket våben lyddæmperen skal anvendes, og det skal derfor heller ikke fremgå af tilladelsen.

Og politiet skal ikke undersøge hvad lyddæmperen skal anvendes til, så længe ansøgningen omfatter en lyddæmper, der er konstrueret til montering på et våben som ansøgeren har en gyldig tilladelse til.

Samtidig står det hermed klart, at der godt kan udstedes tilladelse til lyddæmpere som ikke har et ihugget nummer.