Lovlydige jægere

Lovlydige jægere

”Alt var i orden.” beretter en glad politiassistent Johannes Schlütter, Ribe, til Jyske Vestkysten efter en kontrol af jægerne på Vadehavet.

Mere kontrol

Kontrollen blev foretaget sammen med opsynsmand Leif Fogtmann, Ribe, og Jeppe Epdrup, Lindet Statsskovdistrikt, som har tilsynet med Vadehavet.
Politiassistenten oplyser, at man kontrollerede våben, ammunition, jagttilladelser og udbytte, og ingen steder var der noget, der var en påtale værd.
Politiet lover flere tilsvarende kontrolbesøg i den kommende tid, men vil naturligvis ikke oplyse noget om hvor og hvornår.
Jagten i Vadehavet skal foregå vest for den såkaldte rejelinie mellem Fanø og Mandø.