Lovlige bævere

Lovlige bævere

Frifindelse af bæverne.

Naturklagenævnet har nu genbehandlet sagen om udsætning af bævere i Klosterheden Plantage og fastholder sin afgørelse om, at dyrene kan blive i Klosterheden.
Ved en dom fra Vestre Landsret 13. november 2003 blev nævnet pålagt at vurdere bævernes indflydelse på de beskyttede dyrearter og naturtyper i Nissum Fjord, og det er den vurdering, der nu er afsluttet med en frifindelse af bæverne.