Lomvier

Lomvier

Rejselystne fugle.

Lige nu følger forskere 10 polarlomvier fra ynglekolonien Innaq/Ritenbenk i Disko Bugt ved Vestgrønland ved hjælp af satellitsendere.
Oplysningerne fra senderne skal bl.a. anvendes i forbindelse med miljøuvurderinger af eventuelle olieaktiviteter vest for Disko, ligesom de kan hjælpe til at belyse mulige årsager til at bestanden af polarlomvier er gået kraftigt tilbage, oplyser Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).
Senderne viser bl.a. at en af lomvierne har tilbagelagt ca. 1.600 km på godt tre uger.

Avanceret kirurgi.

Satellitsenderne er blevet indopereret i de relativt små fugle, af en dyrlæge fra DMU. Der er tale om avanceret feltarbejde ude i den storslåede grønlandske, hvor fuglene indfanges på deres fjeld, transporteres til et lille operationstelt på toppen af fuglefjeldet, hvorefter de bedøves og får lagt den lille sender med batteri ind under ryghuden. Senderens antenne føres ud gennem et lille hul i fuglens skind, og hele operationen tager under en halv time.
Fuglene sættes efter en kort opvågning atter ud i det fri, hvor de enten vælger at fjerne sig fra stedet eller blot vender tilbage til fuglefjeldets stejle sider – for så senere at fortsætte ud i den store verden.