Krybskyttens appel

Appelretten har fastlagt dato.
Den 26. juni i år faldt dommen fra Lunds Byret over den danske mand, der tidligere på året blev kendt skyldig i en serie af grove overtrædelser på den svenske jagtlov. Dommen lød på 3 års fængsel, samt en bøde på 220.000 svenske kroner. Forsvarsadvokaten og den anklagede valgte at appellere sagen og nu har Appelretten for Skåne og Blekinge offentliggjort datoerne, som er blevet fastsat til d. 18, 19, og 20. april 2016.

En historisk dom.
Det er sjældent, at krybskytteri takseres til fængselsstraffe i Sverige, men i dette tilfælde var overgrebene af så grov og systematisk karakter, at den svenske anklager Pehr-Ola Pehrson måtte langt tilbage i annalerne for at finde en tilsvarende sag.
Anklageskriftet mod danskeren var alenlangt og inkluderede blandt andet jagt på revirer uden tilladelse, jagt om natten, jagt fra motoriseret køretøj, samt salg af trofæer og kød. Chefanklager Pehr-Ola Pehrson havde oprindeligt ønsket en straf på 2 års fængsel, men grundet de særligt grove omstændigheder valgte domstolen at idømme danskeren en hårdere straf end hvad Pehr-Ola Pehrson oprindeligt havde argumenteret for. 

Efter domsigelsen benyttede Pehr-Ola Pehrson lejligheden til at opfordre danske, såvel som svenske jægere, til at tage et moralsk eftertjek; ” Vi har skullet kigge langt tilbage i filerne, for blot at finde noget, der tilnærmelsesvis minder om denne sag. Jeg håber, at sagen vil sende et signal til både danske og svenske jægere om, at man skal opføre sig ordentligt”

Det er denne dom som den dømte dansker og dennes forsvarer nu vil forsøge at mildne. HuntersMagazine vil følge sagen nøje og bringe afgørelsen så snart den fremlægger.