Kronvildt på Sjælland

Den netop udsendte rapport om det sjællandske kronvildt. Der er link til download nederst på denne side. Rapporten er udgivet af SKOV OG LANDSKAB under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Kronvildt.
De store stærke hjorte er i fremgang over hele landet. De smukke dyr gør med andre ord som regeringen og de forrige regeringer har besluttet – de formerer sig og de breder sig.
Det er målet at der i Danmark som helhed skal være 20.000 fritstående krondyr, og den målsætning arbejder både vildtet, og forvalterne af det, på at indfri. Det fremgår af en ny arbejdsrapport fra Københavns Universitet, som netop er blevet offentliggjort.

Rapporten kort:
Resultaterne stammer fra 40 jægere der tilsammen har fældet 60 sjællandske krondyr på fri vildtbane.
Heraf fremgår det med al tydelighed, at der er mest gang i kronvildtjagten i områderne omkring Holbæk med kommunerne Kalundborg, Gribskov, Frederiksværk og Sorø på de følgende pladser, og at det primært er gæster der fælder krondyrene.
Langt de fleste jægere har blot fældet et krondyr i sæsonen, men nogle få stykker har haft held til at nedlægge to.
Samtidig kan man læse sig til, at jagten på det sjællandske kronvildt er mest succesrig i mose og skov, mens landbrugsområder og åbne skovområder er næsten lige så velegnede. På de sjællandske enge er jagtsuccesen på kronvildtet lavest.
Cirka halvdelen af de nedlagte krondyr er fældet på revirer der  er på mellem 100 og 1000 hektarer og jagtsuccesen er størst på anstand, pürsch og trykjagter, mens drivjagter ikke giver store resultater – eller ikke bliver forsøgt – på Sjælland.

Hvis Du vil vide mere.
Klik her og download hele den 30 sider store rapport der er udgivet på dansk.