Kronvildt i Nordsjælland

Kronvildt i Nordsjælland

Kronhjorte på den frie vildtbane omkring Annisse - billedet som formanden for den nordsjællandske hjortevildtgruppe omtaler på tv i denne uge.

Hjortevildtgruppen.

Som det nok er de fleste bekendt, så er forvaltningen af det danske hjortevildt lagt i hænderne på de såkaldte hjortevildtgrupper.
Ivan Møller er formand for den nordsjællandske gruppe, og han medvirker i denne uges udgave af Jagtmagasinet på dk4. Her beretter han, at der med den nuværende restriktive jagttid de to sidste uger i november stort set ikke fældes kronvildt i Nordsjælland. Den nuværende forvaltningsplan strækker sig frem til 2012, og derefter er det hans forventning, at man kan åbne for en normaliseret jagt - det vil sige i hele den officielle jagtperiode for kronvildt - efter et nøje planlagt kvotesystem.
Planerne for denne kvotejagt er sendt til bearbejdning hos de relevante myndigheder, og Ivan Møller regner med at der kan udstedes licenser til 10-15 nordsjællandske krondyr - fortrinsvis hinder og kalve.

Jagtkvoter.

Det er tanken at kvotejagten arrangeres således, at de relevante områder tildeles eksakte kvoter for det antal dyr der må nedlægges og en beskrivelse af hvilken alder og hvilke køn der må efterstræbes. Når kvoterne er brugt op, slutter jagten.
Det er i store træk en model der er velfungerende mange andre steder i verden, og danske jægere vil sikkert kunne genkende systemet der ligner det svenske, som anvendes i forbindelse med elg- og bjørnejagterne.
Når kvotejagten bliver en realitet, så bryder man samtidig med det ellers fremherskende danske princip om, at jagten reguleres ved jagttider og ikke i form af kvoter.

Har Du en mening om dansk kvotejagt, så skriv et læserbrev til vores debatfora.
Skriv til debat@huntersmagazine.com.