Krokodillejagt

Krokodillejagt

Australien.

I Australien nedlægger professionelle jægere hvert år 600 store saltvandskrokodiller. Nu istemmer lokale dyreværnsgrupper et højrøstet ramaskrig fordi der er rejst forslag om, at 25 af disse dyr kan sælges som jagttrofæer og nedlægges af tilrejsende jægere.
De lokale dyreværnsorganisationer raser mod trofæjagten, som de over en kam beskylder for at være skydegale rigmænds perverterede fritidsfornøjelse – ordvalget er faktisk endnu skarpere i de australske medier – og fastholder, at hvis det virkelig er nødvendigt at dræbe dyrene, så skal de nedlægges af trænede og professionelle folk.

Lokal udvikling.

De lokale myndigheder forsvarer forslaget med, at indtægterne fra de 25 krokodiller skal bidrage til at udvikle skolefaciliteter til den fattige lokalbefolkning.
Men dyreværnsgrupperne fastholder deres skingre mantra om, at ingen dyr skal lide blot for rige jægeres fornøjelse.