Kontrol

Haglkontrol

Razzia.

Som bekendt er tillid godt, kontrol bedre og razzia bedst. Den parole tiltrædes også af Naturstyrelsen, som bebuder at de i stil med sidste år også denne jagtsæson vil undersøge, hvad de danske jægere putter i deres haglvåben. Og det kommer til at ske ved landsdækkende kontroleftersyn, der omfatter hele repertoiret fra selskabsjagter over enkeltmandsjagter og på såvel private som offentlige arealer, oplyser Naturstyrelsen.
Kontrollen gennemføres som stikprøver, og vil omfatte alle de jagtformer hvor der må fældes dyr med hagl.
Under sidste års razziaer blev 657 jægere kontrolleret under 30 kontroltilsyn og 3 jægere havde blyhagl på sig.
Kontrollerne fortsættes, fordi Naturstyrelsen fortsat ønsker fokus på forbuddet mod anvendelse af blyhagl.