Kongeørn giftdræbt i Danmark

Giftdræbt.
Den dræbte kongeørn blev indleveret til Naturstyrelsen 6. marts, efter den var fundet død i en skov ved Tjele nordvest for Randers. Ørnen viste ingen tegn på fysiske skader, og den blev derfor sendt til nøje undersøgelser på Veterinærinstituttet.
Alt tyder på, at nogen har lagt kød ud i naturen med giften carbofuran. Måske var kødet ikke tiltænkt kongeørnen, men det er helt vanvittigt, at det kan ske. Derfor skal vi have sagen her undersøgt,” siger skovrider i Naturstyrelsen i Kronjylland, Peter Brostrøm, der har anmeldt forgiftningen af den store ørn til Midt- og Vestjyllands Politi.

Gift i kroppen

Prøver har vist, at kongeørnen havde giftstoffet carbufuran i maven sammen med rester af kød, som ørnen har spist. Carbuforan er uhyre giftigt og er forbudt i Europa og en lang række vestlige lande. Giften virker så dødeligt på fugle, at kongeørnen er død på meget kort tid.
Kongeørnen er en af de mest sjældne fugle herhjemme. Der er kun ganske få ynglende par i Danmark. Den dræbte ørn fra Tjele er en ung han på cirka 3½ år. Den var ringmærket, og man kan se, at den blev udklækket i Sverige.
Rovfuglens vingefang var 186 centimeter, og kroppen var 82 centimeter fra næb til halespids. Som det sker med meget sjældne fugle, er kongeørnen nu overdraget til Zoologisk Museum i København.