Knivsagen ender nu hos ministeren

Foldeknive af enhver art er ulovlige, hvis man – selv langsomt og klodset – kan åbne dem med en hånd. Og det kan man med de fleste…..

Knivloven.
HuntersMagazine har skrevet til de politiske ordfører der tilbage i 2012 stod fadere til den seneste udgave af knivloven.
Det har fået Pernille Skipper fra Enhedslisten til at bede justitsministeren svare på, om ændringen af våbenloven i 2012 og den måde som den nu fortolkes på og dømmes efter har kriminaliseret indehavere af foldeknive i det omfang som vi har beskrevet her på disse sider.

Forespørgsel til ministeren.
Pernille Skipper skriver i sin mail til HuntersMagazine: ”Hvis det er rigtigt, at ændringen af våbenloven i 2012 har gjort alle foldeknive ulovlige, er der grund til at se på loven igen. Jeg har derfor bedt justitsministeren svare på følgende spørgsmål, som jeg har stillet gennem Folketingets Retsudvalg:
”Ministeren bedes kommentere artiklen ”Knivloven gør os alle kriminelle” (http://www.huntersmagazine.com/article/knivloven-goer-os-alle-kriminelle) og oplyse, om foldeknive med ændringen af våbenloven fra 2012 er kriminaliseret i det omfang, der beskrives i artiklen. Samtidig bedes ministeren oplyse, om artiklen giver anledning til nye overvejelser om våbenlovens udformning.”
Forhåbentlig får vi et fyldestgørende svar hurtigt, som kan bringe os videre,” slutter mailen fra Pernille Skipper der både i 2012 og nu er retsordfører for Enhedslisten.

Forhistorien.
Det var tilbage i 2012 at våbenloven – og herunder bestemmelserne om knive – sidste gang var til behandling i Folketinget.
Den gang var det for at ændre på strafpraksis ved førstegangsforseelser.
Tilbage i 2012 var alle enige om, at en enhåndsbetjent foldekniv er en kniv der er konstrueret, så den hurtigt og sikkert kan åbnes med kun en hånd.
Men i løbet af det seneste års tid er det blevet praksis hos politiet, at hvis blot en eller anden politibetjent er i stand til at åbne en helt almindelig foldekniv – også selvom det går langsomt – med kun en hånd, så er den ulovlig.
I de politikredse hvor denne knivsport er blevet udbredt, er nogle betjente ganske ferme til at åbne foldeknive med en hånd, til at finde lovovertræder og hive dem i retten – hvor der som regel altid fældes dom.
Det er denne retspraksis der har gjort snart sagt alle danskere med en uskyldig foldekniv i sin husstand til kriminelle lovovertrædere, og at dømme efter svaret fra Pernille Skipper, så var det ingen lunde hensigten da loven blev vedtaget tilbage i foråret 2012.