Judas-halsbåndet virker

Judas-halsbåndet virker

Invasiv.

Mårhunden er som bekendt en invasiv art, der breder sig hurtigt og truer vigtige dele af den danske natur. Derfor har regeringen besluttet at mårhunden skal fjernes som ynglende art i Danmark. Den plan effektueres blandt andet ved at indfange så mange mårhunde som muligt, sterilisere dem, give dem et gps-bånd om halsen og sætte dem ud igen. På den måde vil mårhunden vise vej til resten af familien, hvorfor halsbåndet også går under navnet ’Judas-halsbåndet’. Metoden er ny, så den igangværende success får tilfredsheden til at brede sig blandt landets professionelle forvaltere.
“Vi kunne hurtigt se, at hanmårhunden slog sig ned et bestemt sted og holdt op med at strejfe langt omkring. Vi har set den med skrammer og bidmærker, så det kunne tyde på, at den havde stjålet en mage fra en anden han. Ganske rigtigt kunne vi ved hjælp af halsbåndet pejle os frem til mårhunden og dens nye mage. Hunnen søgte tilflugt i en rævegrav, hvor det lykkedes os at fange den, og vi er nu ved at gøre den klar til at få gps-halsbånd på, så den kan blive sat ud igen. Hun skal føre os til sin gamle kæreste,” siger vildtkonsulent hos Naturstyrelsen, Jens Henrik Jakobsen.

GPS og jagt

Siden efteråret 2010 er der sat tre mårhunde ud med gps-halsbånd på. Den første blev kørt ihjel kort efter udsættelsen, den næste har nu givet jackpot og den sidste løber rundt i området omkring Varde og leder efter en mage.
“Vi kan se på gps’en, at den løber op til 20 kilometer hver nat. Så den leder stadig. Men nu har vi bevis for, at halsbåndene virker. Nu skal vi bare have flere af dem af sted,” siger Jens Henrik Jakobsen.
I øvrigt er det værd at bide mærke i, at vi fik nye jagttider den 1. april, og at der i disse nu er officiel jagttid på mårhund fra den 1.9 til den 31.1. Samme jagttid gælder for syv andre invasive arter: Nilgås, amerikansk skarvand, sort svane, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørn og mink.