Jagtudbyttet steg

Aarhus Universitet har netop offentliggjort den seneste jagtsæsons vildtudbytte.

Hårvildt.

Det samlede udbytte af hårvildt i sæsonen 2014/15 blev 232.000.

Mere end halvdelen af udbyttet udgøres af rådyr (119.200, 51 %), som sammen med hare (53.800, 23 %) og ræv (31.100, 13 %) tegner sig for næsten 90 % af det samlede udbytte af pattedyr. For alle tre arter ser udbyttet ud til at være steget i forhold til den foregående sæson, relativt mest for ræv, måske op mod 20 %, hvilket sandsynligvis skal ses på baggrund af det store fald i udbyttet i 2013/14 på grund af hvalpesygen, der blev omtalt i sidste års vildtudbyttenotat. Det mest markante fald i udbyttet blandt pattedyrene var halveringen af udbyttet af vildkaniner, hvilket ser ud at skulle tilskrives et totalt sammenbrud af bestanden på Endelave.

Fjervildtet.
Det samlede udbytte af fjervildt i sæsonen 2014/15 blev 2,039 mio. Mere end halvdelen af udbyttet udgøres af fasan (716.900, 35 %) og gråand (483.500, 24%). Der var en stigning i udbyttet for de fleste af de talmæssigt største arter, dels fasan og gråand, men også ringdue, grågås, krage, husskade og råge.
Det bør endvidere bemærkes, at udbyttet af kortnæbbet gås steg til 12.200, hvilket formentlig er for meget i forhold til at opretholde en samlet bestand på 60.000 fugle, som det er aftalt i den internationale, adaptive forvaltningsplan for arten.

Vildtart 2013/14 2014/15
Kronvildt 9700 9500
Dåvildt 7800 7800
Sikavildt 405 583
Råvildt 118500 119200
Muflon 124 129
Vildsvin 263 236
Hare 52500 53800
Vildkanin 6800 3000
Bisamrotte 13 17
Sumpbæver 12 2
Ræv 26300 31100
Mårhund 316 261
Vaskebjørn 15 30
Ilder 1100 918
Mink 3400 2800
Husmår 2800 2700
TOTAL 230.000 232.000

Udbyttet af pattedyr i de to seneste sæsoner. Kilde: DCE, Aarhus Universitet.

Vildtart 2013/14 2014/15
Agerhøne 26200 27800
Fasan 637800 716900
Ringdue 232200 249200
Tyrkerdue 4300 5200
Gråand 445000 483500
Atlingand 683 314
Krikand 96200 99500
Spidsand 5000 4100
Pibeand 40700 40600
Skeand 2800 2200
Knarand 2700 2300
Ederfugl 43200 43600
Taffeland 653 591
Troldand 5200 5300
Bjergand 470 529
Hvinand 7400 8200
Havlit 1000 1400
Sortand 7100 7000
Fløjlsand 2600 2700
Grågås 47400 55700
Blisgås 2500 3600
Kortnæbbet gås 8800 12200
Canadagås 9300 8600
Sædgås 1900 1300
Nilgås 122 171
Blishøne 9700 8000
Skarv 1900 1900
Skovsneppe 39000 36100
Dobbeltbækkasin 10500 11800
Krage 81200 87000
Husskade 26900 29000
Råge 70100 83000
Total fugle 1.871.000 2.039.000
UDBYTTE I ALT 2.101.000 2.271.000

Udbyttet af fjervildt i de to seneste sæsoner. Kilde: DCE, Aarhus Universitet.

Vildtudbyttet bygger på indberetninger fra 162.742 jægere – svarende til at 91,5% af alle med et dansk jagttegn har indberettet – som man er forpligtet til at gøre det.

BilagStørrelse
vildtudbyttestatistik_2014_15.pdf141.95 kB