Jagtudbyttet 2004/2005

Jagtudbyttet 2004/2005

På post. Stor fremgang i antallet af nedlagte krondyr, mens faldet fortsætter for harer og agerhøns.

Den nye statistik.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har netop offentliggjort vildtudbytte-statistikken for sæsonen 04/05, den jagtsæson som sluttede for et års tid siden.
Der er stadig et uholdbart stort antal jægere som ikke indrapporterer deres vildtudbytte, oplyser seniorbiolog Tommy Asferg fra DMU. Kun 58 ud af 100 jægere indsender deres udbyttestatistik, selvom alle jægere har pligt til at oplyse om årets jagtudbytte, også selvom man ikke har nedlagt et eneste stykke vildt.

Resumé.

De 160.000 danske jægere nedlagde i alt 2,56 mio. stykker vildt i sæsonen 2004/05. Fasan, gråand og ringdue er fortsat det mest almindelige bytte – de tre arter tegner sig alene for over halvdelen af det vildt som nedlægges i Danmark.
Der er dog en del ændringer i udbyttet for de enkelte arter. Således blev der nedlagt markant flere krondyr og skovsnepper, mens udbyttet af hare og agerhøne fortsætter det fald der har stået på gennem flere årtier. DMU forsker netop i disse år i årsagerne til at de to arter er gået tilbage. Også edderfuglejægerne havde en sæson der var lidt dårligere end de foregående år.

Jagtsæson___02/03_______03/04______04/05
Jagttegnsløsere 160.544______159.330______161.533

Kronvildt_______3.500________3.700________4.300
Dåvildt.________3.400________3.900________3.800
Sika____________300_________400__________300
Råvildt.______103.300______113.000______111.300
Hare_________70.600_______71.900_______67.600
Kanin._________5.300________5.500________7.200
Ræv._________38.800_______41.700_______42.200
Ilder.__________1.300________1.800________1.600
Mink.__________5.600________5.500________5.100
Husmår________4.000________4.400________4.200
Agerhøne______46.500_______41.500_______34.500
Fasan._______668.400______709.500______722.400
Ringdue______298.500______330.800______344.700
Tyrkerdue ______7.100________7.300________7.400
Gråand.______592.100______597.700______564.800
Andre sv.ænder108.300______124.200______144.000
Edderfugl._____76.100_______75.200_______69.000
Andre dykænder.31.000_______33.400_______37.300
Gæs_________24.500_______29.200_______30.600
Måger________28.400_______32.000_______27.800
Blishøne_______17.600______18.400_______22.800
Fiskehejre______1.400________1.300________1.000
Skovsneppe___37.700_______24.900________38.100
Bekkasiner.____19.200_______15.200_______16.100
Krage (total)___79.200_______95.200_______90.600
- heraf fanget i fælde______________________13.500
Husskade (total).37.800______40.100________40.600
- heraf fanget i fælde______________________11.200
Råge_________115.300______104.400_____113.900
Skarv___________3.400________3.800______4.900
Stær________1.800__________2.600________1.500
Total (mio.)__2,430_______2,538_______2,559