Jagtprojektiler

Jagtprojektiler

Gamle kugler.

Mange jægere holder fast i den kugletype som de i årtier har haft succes med på jagterne, og er måske utilbøjelige til at tage imod de nyeste teknologiske landevindinger.
Men ligesom biler, telefoner og stereoanlæg bliver bedre fra år til år, så er de nye jagtkugler også en forandring i retning mod det optimale.
En udvikling der gør, at det i endnu højere grad er muligt at være sikker på, at kuglen opfører sig som den skal inde i dyret .
De nye kugler slår simpelthen bedre ihjel.

Træning.

Vigtigst af alt er dog selve skydningen.
Selv den bedste og mest fantastiske kugle kan ikke redde dårlig skydning.
Præcision er stadig den vigtigste dyd. Skydebanen og tørtræningen kan ikke overdrives!

Dyret skal dø.

Riffelkuglen skal udføre så effektivt et drab som muligt. Derfor skal så meget som muligt af kuglens energi afsættes i dyret der bliver ramt.
Nogle jægere er af den opfattelse at kuglen skal afsætte al sin energi i dyret og blive inde i vævet, kuglen skal dog nå frem til, og igennem de vitale dele. Denne teknik afføder dog et stort problem hvis dyret alligevel forsvinder fra skudstedet fordi indgangshullet hurtigt lukker sig sammen, og kun efterlader ringe schweiss.
Andre jægere foretrækker at kuglen skyder gennem dyret, så der vil være tydelig schweiss fra udgangshullet hvis dyret ikke forender i knaldet.

To trosretninger.

Valget af projektil må derfor afhænge af hvilken af de to trosretninger man bekender sig til.
Under alle omstændigheder er der masser af kugler på markedet der kan løse begge opgaver.
Vanskelighederne opstår når man begynder at sammenligne de forskellige fabrikater mod hinanden, fordi den samme kugletype kaldes noget forskellige alt efter hvem der har produceret patronen.

Overblik.

Hvis man ikke hører til dem der tager konsekvensen af dette overvældende udbud og simpelthen selv begynder at lade sine patroner, så følger på de kommende sider en guide over principperne der ligger til grund for de forskellige typer af projektiler.
Guiden bliver opdateret og udbygget med jævne mellemrum.
Aktuel oversigt.