Jagtmodstand i EU

Jagtmodstand i EU

Som HuntersMagazine.com tidligere har omtalt, vil jægere i EU i fremtiden blive afskåret for jagt i yngletiden på fugle. Det kommer især til at gå ud over forårsjagten på skovsnepper i for eksempel Polen, når Polen den 1. maj 2004 bliver medlem af EU.

Modstand

Samtidig vil den øverste juridiske myndighed i EU under ledelse af generaladvokaten, forsøge at gennemtvinge en indskrænkning af jagten i Frakrig, skriver Svensk Jaktnyheter, og citerer advokaten for at have udtrykt, at jagt blot er en fornøjelsesaktivitet som er til fare for vildtets overlevelse.
Denne holdning har vagt bestyrtelse i jagtorganisationer over hele Europa, og ikke mindst Nordisk Jægersamvirke tager afstand fra generaladvokatens holdning, som, ifølge de svenske jægeres mand i Bruxelles, er et uacceptabelt udgangspunkt for vildtforvaltning.