Jagtforbundet af 2014

De seneste 22 år har der været to jagtorganisationer i Danmark: Dansk Land og Strandjagt med nogle få tusinde medlemmer og Danmarks Jægerforbund med ca. 90.000 medlemmer, som blev stiftet i 1992 ved en sammenslutning af Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagt.
Nu er en tredje organisation på vej….

Jagtforbundet af 2014.
En ny jagtorganisation er ved at se dagens lys her i det danske vintermørke. Det er en gruppe danske jægere der står bag, med den flittige netdebattør Christian Christensen som den ledende kraft.
Tidligere på dagen bragte vi en kortere nyhed om det kommende Jagtforbund af 2014, og den historie har sat sindene i bevægelse på diverse debatfora på især Facebook.
I mellemtiden har vi talt og skrevet sammen med Christian Christiansen, som her svarer på en række af de helt åbenlyse spørgsmål, der knytter sig til så drastisk en beslutning, som at etablere en helt ny jagtpolitisk organisation i Danmark, hvor cirka 175.000 er aktive jægere i denne sæson hvor omkring 230.000 har ret til at indløse et jagttegn.

Hvorfor et nyt dansk jagtforbund?
Hele konceptet om "Jagtforbundet af 2014" har været en ide, som jeg har brygget på i ret mange år. Ikke som en protest imod det system som allerede findes, men fordi det var tydeligt, at man i det etablerede system ofte kommer til at overse den enkelte jæger pga. et virvar af organisatoriske og politiske ambitioner. Der har været en tendens til, at jægerne leverer pengene, og systemet bestemmer, hvad de skal bruge til, og hvem der skal være med til det. Vi vil gerne i højre grad, end det hidtil har været tilfældet tage hånd om jægernes og jagtens interesser, og det mener vi kræver en anden type organisation end de eksisterende.

Man kan spørge, hvorfor det nye forbund kommer netop nu, og de to væsentligste årsager er dels Danmarks Jægerforbunds kommende beslutning om at bygge Jagtens Hus på Kalø, langt væk fra det politisk system i København, og dels Palle Overgaard Sørensens bog "Fra Vådeskudsoffer til Whistleblower" som tydeliggør behovet for et alternativ til det system, vi har i dag.

Hvad er status, er forbundet det stiftet? Kan man melde sig ind? Hvad koster det at være medlem?
Status er, at vi har etableret en arbejdsgruppe, som har brugt de sidste par uger på at udforme formålsparagrafferne, som nu er klar. Vi har afleveret et udkast til vedtægter til vores advokat, som nu skal stille alle de store spørgsmål, som skal sikre et moderne demokratisk forbund, som kan arbejde effektivt for jagten og jægerne i fremtiden.

Nej, Man kan ikke melde sig ind endnu, men vi vil naturligvis gerne høre fra folk, som ønsker at være med i processen.

Vi har ikke klarhed over, hvad kontingentet skal være, det skal den kommende bestyrelse fastsætte, og der er stadig en lang række ubekendte ting, som ikke er afklaret endnu, og som er nødvendige før et kontingent kan fastsættes. 

Hvad får man som medlem hos Jer.
Man får først og fremmest en aktiv partner og allieret, hvis uheldet er ude, og vores jurister skal altid stå klar til at hjælpe den enkelte med hurtig, kompetent og opdateret viden, så man som medlem kan have tillid til, at vi tager over, hvis man havner i en situation, som gør at der skal flere juridiske muskler til, end dem man selv er i besiddelse af.
Ud over det så får man en organisation, som arbejder aktivt for jagtens og jægernes bedste. En organisation som er synlig, og som er imødekommende over for input. Vi ønsker at fremstå som troværdige, venlige og fleksible. Man får adgang til gruppeforsikringer, som sikrer, at man aldrig ender i samme situation som Palle Overgaard Sørensen. Man får adgang til kompetente eksperter, som kan bistå med undervisning og kurser i lokalafdelingerne, og som er til rådighed med råd og vejledning, når der er behov for det. Sidst men ikke mindst, så får man en repræsentant, som arbejder for, at de organisationer som har indflydelse på jagten i Danmark får en håndfast og målrettet modspiller, som støtter jægernes rettigheder alle relevante steder.

Med hensyn til forsikring, så er det jo paradoksalt, at vi har et Jægerforbund som sammen med Staten ejer det forsikringsselskab, som leverer jægernes mest elementære forsikring. Jeg har aldrig forstået, at jeg skulle spises af med en forsikring til 30 kroner, når det koster 300 kroner at forsikre en hund. Det er samtidigt uforståeligt, at de danske jægere i dag har et forbund, som kan vende rundt på en tallerken og gå fra at være deres medspiller til at være deres meget aktive modspiller, hvis der er udsigt til, at der kan være økonomiske omkostninger forbundet med at hjælpe medlemmet, som det tydeligvis er sket i Palle Overgaard Sørensens tilfælde. Det må aldrig ske igen. 

Hvor vil I gøre Jeres indflydelse gældende.
Vi er en ny organisation, og det vil tage os lidt tid at få etableret en struktur og et brand, som gør at vi bliver lyttet til. Men det er klart, at vi vil være aktive i det politiske system, og på alle de måder som vil være til rådighed for os. Vi ved, at det bliver en lang proces, men vi vil naturligvis søge om en plads i de råd og nævn, som har indflydelse på jagten, men hvornår vi sidder med ved bordet, kan jeg kun gætte på. Man skal huske, at man kan få indflydelse på mange måder, og der er nok en tendens til at se indflydelse på jagtområdet som værende lig med en plads i Vildtforvaltningsrådet. Sådan ser vi det ikke. Vi ser nemlig også indflydelse som en plads i debatten i medierne, på nettet og på vores egen webplatform, når den kommer. Vi afskriver bestemt ikke værdien af en plads i Vildtforvaltningsrådet (eller andre råd), og der er ansøgningsfrist til det nye råd den 1. februar 2014. Vi vil naturligvis søge om en plads. Men vi vil også meget gerne forme debatten i medierne, hvor jægernes image i høj grad kan påvirkes.  

Hvor mange medlemmer skal I have, for at opnå den indflydelse?
Som jeg fortalte tidligere, så er indflydelse mange ting. Det handler blandt andet om at være med i pressen og der formidle kompetent viden, når der er brug for den. Jeg mener ikke, at der er en direkte sammenhæng imellem antal medlemmer og indflydelse. Vi har haft voldsom indflydelse på debatten om Danmarks Jægerforbunds nye "Jagtens Hus" projekt ved at gøre vores standpunkt helt tydeligt. Vores input har endda været så tydeligt, at der fra modpartens side har været ført en målrettet kampagne med henblik på at fjerne mig/os fra debatten, måske fordi vi kom med den ubehagelige sandhed. Det er min oplevelse, at vi desværre tabte første runde. Det vil vi lære af og fremover måske stå knap så stejlt og være knap så håndfaste i vores argumenter i de fora, vi ikke selv kontrollerer.

Det faktum, at det på nuværende tidspunkt kun er en tredjedel af jægerne, der er organiseret, vil vi gerne lave om på. Vi regner med, at minimum 10.000 jægere i løbet af det første år af Jagtforbundet af 2014s levetid vil se os som et værdifuldt alternativ, som de ønsker at være en del af. Det er vi klar over kun sker, hvis vi leverer en service som konstant tilpasses jagten og jægernes behov.

Hvad er budgettet? Aflønningen til formand?
Budgettet for 2014 er på cirka 3 millioner kroner. Hvor de skal komme fra arbejdes der på at klarlægge. Det er klart, at et forbund uden medlemmer ikke er et forbund, så en del af pengene skal komme fra medlemmerne, og så er der helt sikkert fonde, som vil se en fordel i at bidrage til, at Danmark får en ny jægerorganisation.

Om formanden skal være lønnet eller ulønnet er en beslutning, som den kommende bestyrelse skal tage. Min personlige holdning er ret uvæsentlig på det punkt. En ting tror jeg dog godt, jeg kan love, og det er, at der ikke bliver tale om gager i millionklassen til nogen i Jagtforbundet af 2014. Vi arbejder for jagtens og jægernes bedste, og selvfølgelig skal medarbejdere og ledelse aflønnes, men det skal være en dybtfølt passion for jagt, der driver værket, og ikke om der er 1000 kroner mere eller minder på lønkontoen til den første.

Hvordan bliver foreningens organisation opbygget?
Målet er at bygge en flad, medlemsstyret organisation. Det betyder i praksis, at organisationen skal bestå af en bestyrelse, en formand, en daglige leder, som godt kan være samme person i opstarten, og så en række specialister som leverer de services, som vi vil levere til vores medlemmer. Der vil, efter en opstartsperiode, være direkte valg til både formandsposten og bestyrelsen.
Jagtforbundet af 2014
Skematisk fremstilling af den påtænkte organisation.

Er det mere demokratisk end Danmarks Jægerforbund?
Danmarks Jægerforbund har igennem mange år gjort et kæmpe stykke arbejde for jagten i Danmark, men efter forbundssagen har forbundet aldrig rigtig rejst sig igen. Der har været vedvarende rygter om udbredt nepotisme, pengespild, og inkompetence i nogle dele af organisationen. Samtidig har man arvet en struktur, som gør, at der er meget langt fra det enkelte medlem til dem, der sidder i toppen. Claus Lind Christensen har gentagende gange i pressen opfordret medlemmerne til at henvende sig til deres delegerede, og en sjælden gang nævner han hovedbestyrelsen, som et muligt kontaktpunkt for medlemmerne, hvis de er utilfredse med noget. Det viser jo netop, at man i Danmarks Jægerforbund har arvet en kultur, hvor man ikke ønsker medlemmernes input på direktionsgangen. Det er ikke sikkert, at det er en bevist politik, men det er med kultur som med tjære, har man først fået det på sig, så kan det være forbandet svært at få det af igen.

I Jagtforbundet af 2014 ønsker vi medlemmerne input. Vi vil vide, hvad vores medlemmer ønsker og forventer af os, så vi kan yde den optimale service over for dem. Det bliver vores største opgave at sikre, at vores medlemmer føler, at vi aktivt repræsentere dem, og at de altid kan stole på os og regne med os. Det er igen vigtigt at forstå, at vi ikke er en protestorganisation, som er imod Danmarks Jægerforbund. Vi udspringer af en utilfredshed med Forbundet, men vi ser dem på ingen måde som en konkurrent, men som en potentiel medspiler, og som sikkert kan ånde os i nakken. Igen: vores fokus er jagtens og jægernes bedste, og vi er interesserede i samarbejde med alle, der kan gavne det mål.

Din og de øvrige stifters baggrund?
Jeg er 48 år, opvokset i Vendsyssel, og jeg bor på Østerbro i København sammen med min kæreste Lene, jeg er far til to piger, og morfar til et par skønne unger. Jeg kommer fra en lang karriere som topleder. Først som konsulent i bl.a. IBM, og siden som udstationeret direktør i en international virksomhed, for til sidst have været direktør i min egen produktionsvirksomhed i Brisbane, Australien i 14 år. Det eventyr endte i 2011 i forbindelse med oversvømmelsen. Siden har jeg været Direktør i Mindtrainer ApS, hvor jeg også arbejder som terapeut, særligt med klienter, der oplever stress, depression og spiseforstyrrelser. Så jeg har stor menneskekendskab, ledelseserfaring, medieerfaring og sidst men ikke mindst en stålsat nordjysk stædighed, som gør, at jeg ganske enkelt ikke ved, hvordan man giver op. Det er disse evner, som jeg har tænkt mig at bruge i fremtiden til fordel for jagten og jægerne.

De andre medlemmer af arbejdsgruppen kommer med et fantastisk mix af kompetencer indenfor jagt og de fag, de nu fylder deres hverdag med. Der er hundefolk, våbenfolk og strandjægere, et par herregårdsskytter og en bueskytte m.fl. Ens for dem alle er, at de elsker jagten. Vi er 100% enige om, at det tid til at modernisere jagten og jagtkulturen i Danmark og det vil vi arbejde for.

På diverse debatfora er det tydeligt, at i hvert fald du ikke har tillid til Danmarks Jægerforbund, Du har selv været medlem engang, hvorfor ændrede du ikke organisationen indefra? Søgte at blive formand forleden sommer?
Det er rigtigt, at jeg har været meget kritisk over for det prestigeprojekt som Danmarks Jægerforbund arbejder på på Kalø. Jeg ser projektet som uigennemtænkt og helt unødvendigt risikofyldt, selvom det har det ellers ædle formål at samle alle Danmarks Jægerforbunds aktiviteter under et tag. I diverse debatfora har jeg igen og igen fået besked på at blande mig uden om debatten, fordi jeg ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund. Men forbundet har indtil nu stort set haft monopol på at repræsentere jægerne i Danmark. Dermed er de en politisk organisation, som alle jægere er berettiget til at have en mening om - en mening, de har ret til at udtrykke, fordi de tiltag og eventuelle fejltrin Danmarks Jægerforbund gør, jo også påvirker de jægere, der ikke er medlem.

Hvorfor har jeg ikke stillet op til formandsposten? Jeg har arbejdet med organisation i mange år, og det er min overbevisning, at den struktur som Danmarks Jægerforbund har vil kræve en arbejdsindsats af næsten astronomiske dimensioner at modernisere og optimere. Det er en opgave, som jeg ganske enkelt ikke har mod på at gå i gang med. Det vil tage år, hvis ikke årtier, at omforme en gammel konservativ organisation til en moderne dynamisk, demokratisk organisation, som bygger på moderne ledelsesprincipper. Yderligere vanskeligt bliver det, hvis der internt i organisationen, som det ser ud til at være tilfældet i Danmarks Jægerforbund, ikke er et anderkendt behov for forandring.

Har Du spørgsmål til det nye forbund?
Christian Christensen er ganske klar i sine svar på vores spørgsmål.
Men der er jo meget andet at spørge ind til.
Har Du spørgsmål, så log Dig ind her på HuntersMagazine, og skriv spørgsmålene i debatstrengen, så sørger vi for, at de bliver sendt videre til stifteren af det nye jagtforbund.

Formål.
Fra Christian Christensen har vi desuden modtaget følgende fremstilling af det nye forbunds formål:

§1.1 At varetage jagtens og jægernes interesser lokalt, nationalt og internationalt.

§1.2 At være talerør for de af Danmarks jægere, som er medlem af foreningen.

§1.3 At sikre korrekt og effektiv formidling af nye tiltag inden for alle områder afjagt til alle jægere i Danmark.

§1.4 At levere teknisk og praktisk know-how og uddannelse inden for alle områder som relaterer til jagt, biotopforbedring, vildtpleje, våben, og hvad medlemmerne ellers efterspørger.

§1.5 At bidrage til at jagt i Danmark kontinuerligt udbygges på et bæredygtigt grundlag, og at medlemmernes viden om jagt og forståelse af jagtetikkontinuerligt forbedres og videregives til de kommende generationer.

§1.6 At arbejde for bevarelse og forbedring af alle biotoptyper således, at disse kan være sunde levesteder for en varieret og artsrig fauna, som kan danne basis for jagt på det naturligt overskud af de arter, som traditionelt ses som jagtbare Danmark.

§1.7 At varetage praktiske opgaver inden for jagt, forskning, naturforvaltning, miljø og biotopforbedring, gerne i samarbejde med de offentlige forvaltninger.

§1.8 At bistå medlemmerne med juridisk bistand og vejledning i forsikringssager, jagtlejesager og øvrige sager, hvor jagt indgår som et element, herunder jagtulykker.

§1.9 At tilbyde medlemmerne gruppeforsikringsordninger inden for liv, ansvar og ulykkesforsikringer m.m., som sikrer, at alle jægere i Danmark har adgang til optimale forsikringer således, at de kan udføre deres hobby eller erhverv i vished om, at de er korrekt forsikret.

§1.10 At arbejde for at der i fremtidens lovgivning på naturområdet altid tages hensyn til jagt og vildt, og at der i alt naturforvaltning indgår en vurdering af, hvorvidt et givent projekt eller tiltag påvirker vildt og jagt.

§1.11 At arbejde for at de nationale og lokale jagttider kontinuerligt optimeres, så de passer til de aktuelle bestande af jagtbart vildt.

§1.12 At arbejde for at alle arter, som naturligt anses som hjemmehørende i den danske natur, frit kan genindvandre eller genintroduceres, og at der udarbejdes forvaltningsplaner for disse arter således, at de bidrager til den generelle faunaforbedring og biodiversitet.

§1.13 At udbrede kendskabet til og anderkendelsen af den revir- og vildtpleje som jægerne udfører i form af naturforbedring, udsætning og generel biotoppleje.