Jagten tjener penge

Jagten tjener penge

Harare

Trofæjagten indbragte sidste år Zimbabwe 550 mil. danske kroner, det svarer til 2,8% af landets eksportindtjening før landbrugsproduktionen gik i stå som følge af den voldelige jordreform, der har hærget landet de seneste par år.
Dette års jagtsæson, som begyndte i april, forventes at blive mindst lige så god, skriver The Harald.
Der er omkring 150 registrerede jagtoperatører i Zimbabwe, som generelt kan tilbyde de udenlandske trofæjægere stærke trofæer, varieret jagt og velfungerende arrangementer.

Flere jægere

I 1997 besøgte cirka 960 trofæjægere Zimbabwe, og brugte i alt 9.100 jagtdage.
Allerede året efter var tallet steget til 2.145 trofæjægere, der tilsammen brugte 23.000 dage på jagt. En solid udvikling med et indtjeningspotentiale, som de forskellige turistorganisationer i Zimbabwe glæder sig over.
Jægerne kommer primært fra USA, Tyskland, Spanien, Østrig, Canada og resten af Europa.

De store arter tjener mest

I sæsonen 2000 – som løb fra april til november – var jægernes opmærksomhed samlet om især de største jagtbare arter med elefanten øverst på indtjeningslisten, efterfulgt af bøffel, sabelantilope, leopard, kudu og zebra.
I alt blev der nedlagt 238 trofæelefanter, 842 bøfler, 799 zebraer, 848 kuduer, 299 leoparder og 340 sabelantiloper.

Krybskytteri et stigende problem

Den omstridte jordreform, som har kostet over 2.000 hvide farmere deres jord, har sat helt nye betingelser for jagten i det engang så velfungerende Zimbabwe.
I mange af de områder hvor jorden er blevet omfordelt, er antallet af krybskytter steget markant.
En udvikling der var forudset, men som først nu erkendes af centraladministrationen i Harare, skriver The Daily News.

Tabte værdier

Nogle kilder vurderer, at dyreliv til en værdi af omkring 14 mil. danske kroner er gået tabt som følge af krybskytteri og anden form for ukontrolleret jagt.
Under alle omstændigheder oplyser den centrale administration af parker og dyreliv i Zimbabwe, det nyligt dannede Parks and Wildlife Management Authority (PWMA), at der i perioden fra 2000 og frem til april i år er dræbt 27 næsehorn og 92 elefanter på ulovlig vis.
På trods af disse negative tendenser er forventningerne til årets jagt stadig høje, og det danske udenrigsministerium opfordrer da heller ikke længere turister til at holder sig væk fra landet, om end rejsende stadig skal udvise stor påpasselighed under rejser i Zimbabwe.