Jagtdirektør fyret

Jagtdirektør fyret

Rødovre.

Jægerforbundet oplyser følgende på egen hjemmeside:
På hovedbestyrelsens ekstraordinære møde onsdag den 26. oktober besluttede hovedbestyrelsen at afskedige direktør Marcell Thirstrup med virkning fra 1. januar 2006 til fratrædelse 30. juni 2006.

Med det givne varsel tages der således hensyn til Marcell Thirstrups tre måneders sygeperiode fra 21. september 2005. Marcell Thirstrup er fritstillet i opsigelsesperioden.

Begrundelsen for afskedigelsen er, at der gennem længere tid er truffet administrative beslutninger, som ikke har hovedbestyrelsens opbakning. Det er med beklagelse, at hovedbestyrelsen må konstatere dette tillidsbrud.

Direktøren har derudover for kort tid siden foretaget stærkt kritisable dispositioner i forbindelse med sine aflønningsforhold, som gør, at hovedbestyrelsen føler sig ført bag lyset. Det skal dog pointeres, at der ikke er tale om ulovligheder, eller at Jægerforbundet har mistet penge på disse dispositioner.

Hovedbestyrelsen besluttede på samme møde, at konstitueret direktør Jørgen Damgaard fortsætter indtil videre. I løbet af første halvår 2006 opslås stillingen som direktør for Jægerforbundet.