Jagt på sælsikre redskaber

Især DTU AQUA er meget aktive i forskningen omkring sælsikre fangstredskaber.

Dagens pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet.

Kan moderne redskaber forhindre sæler i at spise fiskene i fiskernes net? Og kan nye overvågningsværktøjer give et bedre overblik over fiskebestandene i Danmark?

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen åbner for ansøgninger til en pulje på 51 mio. kroner, som videnskabelige institutioner og interessenter inden for fiskeriet kan søge til innovative projekter, der kan skabe bedre forhold både for fiskeri og havmiljø.

- Sæler skal ikke bruge fiskernes net som ta’-selv-bord. Derfor er der behov for nyt grej, som er robust nok til at holde ubudne gæster på afstand fra fiskernes fangst. Det kræver nytænkning, og nu afsætter vi 51 mio. kroner, som forskere og fiskere kan søge og fx udvikle ny teknologi for. Det kan konkret være udvikling af sælsikre fiskeredskaber, ny teknologi, der forhindrer bifangster, men også andre projekter, som kan løse nogle af de udfordringer, erhvervet kæmper med, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Mindre bifangst og bedre havmiljø.  
I puljen er der eksempelvis afsat midler til udvikling af redskaber, der kan sikre, at fiskerne i langt højere grad kun fanger de fisk, de har brug for. Samtidig er der afsat midler til udsætning af flere ål i Danmark og udvikling af ny viden og metoder til at få overblik over fiskebestandene i danske farvande, åer og vandløb.

Ordningen skal desuden være med til at skabe viden om, hvordan fiskerne i højere grad undgår bifangst af marsvin og beskyttede havfugle i deres garn.

- Danske fiskere skal have bedre vilkår for at drive deres forretning, samtidig med at vi passer godt på vores havmiljø. Det kræver ikke alene gode betingelser for vækst i dag, men handler også om, hvordan vi udvikler fiskeriet til dagen i morgen, så det både kan betale sig og foregå på en bæredygtig måde. Udvikling af ny teknologi er en dansk styrkeposition, og med den nye pulje investerer vi yderligere i udvikling af værktøjer, der kan hjælpe fiskerne i deres dagligdag, siger Esben Lunde Larsen.

Tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø hører under det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram, finansieres af EU og den danske stat, og administreres af NaturErhvervstyrelsen. 

Ordningen er åbnet for ansøgninger, som skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest torsdag den 1. september 2016.