Jagt i danske nationalparker

Jagt i danske nationalparker

Møn, Mols og Lille Vildmose bliver nationalparker i de pilotprojekter som inden længe sættes i værk.
Endnu et par områder forventes at blive inddraget i projekterne, det kan ende med at være Roskilde Fjord og Skjern Å-området.

Jagt

På Skov- og Naturstyrelsens årlige pressemøde (30.4.03) berettede styrelsens direktør, Hans Henrik Christensen, også om de kommende nationalparker.
Meningen er, at erfaringerne fra pilotprojekterne skal danne grundlaget for de nationalparker som særlige naturområder i fremtiden skal omdannes til.
Flere af de steder der er udpeget, eller som i fremtiden vil blive udpeget, har velfungerende jagt.
Direkte adspurgt svarer Hans Henrik Christensen, at jagt ikke behøver at være i strid med et givent områdes status som nationalpark.
Pilotprojekterne skal netop fremskaffe viden om hvordan jagt kan være en del af aktiviteterne i en nationalpark.