Jægernes muligheder indskrænkes

Forbedringer og forringelser.
Som beskrevet i den netop publicerede pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet er en ny række bestemmelser om salg af vildkød (blandt andet) på vej.
Ministeriet påpeger i sin meddelelse, at jægere med de nye bestemmelser får mulighed for at: fjerne skindet fra storvildt og udskære kødet, ligesom det nu bliver muligt at fjerne indvolde fra småvildt og sælge det til forbrugerne og lokale detailvirksomheder. Tidligere har det kun været muligt at sælge renset storvildt med skind og uåbnet småvildt.
Imidlertid tilføjer ministeriet i sine vejledninger til de nye forslag at: 
For jægere sker en indskrænkning, idet jægere hidtil har måttet afsætte til detailvirksomheder (butikker, restauranter) i hele landet. For at være i overensstemmelse med de fælles EU-hygiejneregler begrænser forslaget det til afsætning i lokalområdet, dvs. inden for 50 km, regnet fra jagtstedet eller fra jægerens bopæl. Hvis jægeren ønsker at udtage indvolde fra småvildt (fugle, harer), skal han oprette en virksomhed svarende til en slagterforretning.*
*i henhold til hygiejnereglerne vil der gælde krav til indretning á la en slagterforretning, tilpasset den konkrete produktion. Dvs. et egnet lokale med kloak og vand samt arbejdsborde, vask og kølefaciliteter.

Se vejledningen ved at klikke på linket nedenfor.

BilagStørrelse
faktaark_stalddoerspakken.pdf129.42 kB