Jægerne vil have handling

Jægerne vil have handling

Skriv Din mening.
Læs mere om Læserbreve.

Mange reaktioner.

Læserbrevene vælter ind til redaktionen disse timer. Indtil videre er der bred opbakning til et mere effektivt indberetningssystem, der kædes nøje sammen med udstedelsen af jagttegnet. Det kan formuleres helt kort: Ingen indberetning – Intet jagttegn.
En parole mange har tilsluttet sig de seneste dage.
Det virker som om, at Danmarks Jægerforbund, som i årevis har forsøgt at få indberetningsprocenten op ad frivillighedens vej, ikke er i samklang med de danske jægere. For de vil have skampletten fra de manglende indberetninger vasket af med det samme. Så indberetningsprocenten skal op, og det skal ske med passende pædagogisk konsekvens.

Ingen indberetning – Intet jagttegn.

Christian Carstensen.
Det er også mig komplet ubegribeligt, at man kan opretholde retten til at indløse jagttegn, hvis der ikke er blevet indberettet vildtudbytte fra den foregående jagtsæson.
Hvis man ikke betaler vægtafgift på bilen, ja så bliver pladerne klippet. Hvis man ikke betaler sine våbentilladelser, ja så ryger retten til at eje riflede våben. Hvis man ikke betaler sin jagtleje, ja så mister man muligheden til at jage på det pågælden revir.
Der findes mange andre eksempler på, at man mister retten til noget, hvis man ikke opfylder nolge ganske simple forpligtelser.
Så min konklusion til løsning af problemet er, i overensstemmelse med mange andre: Ingen indberetning = intet jagttegn.
Det skulle nok kunne få indberetningsprocenten op til maks.

Læs flere indlæg på næste side.

Axel Arentoft

Som øvrige på hjemmesiden er jeg helt enig i, at det er uacceptabelt, at der
ikke indberettes udbytte.

Jægerforbundet har gennem mange år forsøgt med "gulerodmetoden" - men helt uden held i dette tilfælde. Som jeg ser udviklingen i samfundet, udvikler vi os fra at være bevidste og ansvarlige samfundsborgere til et samfund, befolket af egoister, der stort set kun gør noget, hvis det er til fordel for én selv. Jeg påstår ikke, at 50% af de danske jægere er egoister, men det er tankevækkende, at så få ikke gider at ulejlige sig, når nu der er skrevet så meget om vigtigheden i at indberette som forudsætning for at vurdere vildtarters udvikling og dermed bæreevne.

Så selvom jeg grundlæggende er liberalist og ikke tilhænger af for mange love og regler, må jeg konstatere, at der ikke er andet at gøre end at lægge drastiske sanktioner på den manglende indberetning.
Jeg opfordrer alle jægere til at tænke på, at der er mange kritiske øjne, der hviler på vores gøren og laden i stort og småt. Så det er simpelthen for dumt at give jagtmodstanderne argumenter til at undergrave vores fremtidige jagtmuligheder.

Vi kunne jo let tænkes at blive anklaget for bevidst at undlade at indberette, så modstanderne f.eks. ikke kan se, at der er nedgang for en vildtart, hvilket måske kan føre til begrænsning eller fredning. Selvom det er ærgerligt, må vi som naturbevarere og ikke lystmordere selv være interesserede i at frede en vildtart, der er i tilbagegang, hvis det skulle blive nødvendigt.

Henning Kjær.
Ja hvor svært kan det være.
Ingen indberetning intet jagttegn i et år.

Henning Sørensen.
Ingen indberetning = intet jagttegn.

Jens Christian Nielsen, Høng.
Medlemmerne må kunne forvente at den valgte formand/bestyrelse har så megen rygmarv at de klart melder ud - ingen indberetning = intet jagttegn

Hans Andersen, 
Løsning.
Jeg kan kun give Leo Christiansen og Peter Hammershøj ret.
Ingen indberetning intet jagttegn.

Aksel Sørensen.
Helt enig i at at der ikke skal udsendes et jagttegn.
Frank Lykke Skov.

Ingen grund til frustration, løsningen er ligetil.
Man får først jagttegnet, når man har indberettet vildtudbyttet.
Hans Haarsløv.

Ingen indberetning intet jagttegn.
Hvis de ansvarlig for udstedelsen af jagttegnet mener at indberetningen er noget der bør til, hvorfor så ikke ganske enkelt ingen jagttegn før der foreligger en indberetning.
Så kan de lære det.

Jørgen Skybjerg.
Kort og godt......
Ingen indberetning -ingen jagttegn.
Man kunne også på hjemmesiden skrive, hvem der ikke indberetter.

Leif Hansen.
jamen igen tvivl om det de siger alle jeg snakker med indberetter man ikke så ingen jagttegn er da pære let at gøre kan da ik være svært kom igang med at lave en lov om det.

Jan Nielsen.
Ja for mig er det osse ligetil: enten eller! vil du ha jagttegn må du følge de regler som der nu en gang er. Det gør vi andre da.

Rune Pedersen.
Det er mig ubegribelig at man ikke som tidligere indberetter på en del af det tilsendte indbetalingskort. Er dette ikke udfyldt tillige med indbetalingen, får man intet jagttegn. Såre enkelt, men enkelthed og logik er jo ikke lige det der præger de der arbejder med sagen.

Kim Houborg Svendsen.
Det kan ikke være så svært. Vi har haft systemet som virkede, men med overgangen til de elektroniske indberetningsmetoder, blev der givet lidt friere tøjler. Det duede bare ikke, det er ikke altid nok at tale til jægernes bedre jeg, og hvis halvdelen af jagttegnsløserne ikke indberetter skal der nødvendigvis andre og mere radikale metoder i brug.
Det skal bare ikke være sådan at regningen for den merudgift der nødvendigvis kommer, tørres af på de jægere der godt kan finde ud af det.

Mogens Nielsen.
Hvor svært kan det være ?
Ingen indberetning - Intet jagttegn !

Henning Rasmussen, Skjern.
Jeg mener ikke at det skulle være så vanskeligt.
Det kan gøres med en finger. Ingen indberetning. Ingen jagttegn.
Det kan fame ikke være rigtigt, at man skal være barnepige for sådanne ligegyldige fjolser.

Frants Sørensen.
Jeg har nøjagtig samme mening som Leo og Peter.
Ingen indberetning, ingen jagttegn, så nem kan det gøres.

Jim Brodie, Odense.
Det er helt klart, ingen indberetning, intet nyt jagttegn.

Benny Ahm.
Jeg er hel enig med Leo & Peter, såfremt man vil være en del af organisationen, må man følge dennes gældende regler.

Tage Arnkjær.
Hvis det ikke er muligt lovmæssigt at etablere sanktioner mod manglende indberetninger, så er det bare med at komme frem i skoene. Vi kan ikke acceptere, at så mange lader hånt om deres indgåede forpligtelser. Det er en hån mod alle andre jægere, hvor DJ burde stå foran! Hvad med en eksklusion fra DJ, såfremt den lovbestemte indberetning ikke har fundet sted? Men det tør den vattede ledelse nok ikke!

Bjarne Sonn.
Jeg kan ikke se at det skulle være det store problem,med indberetning.
Problemet kom vel den gang man skulle sende indberetningen særskildt.
Hvorfor gør man ikke som før,indberettede på girokortet når man indløste jagttegnet,og dem som indløser
elektronisk skal et felt med vildtudbytte være udfyldt først,før man kan gå til betaling.

Brian Pedersen, Spentrup.
Ingen indberetning, intet jagttegn !!!
Hvor svært kan det være ???

Erik Block-Schultz.
Er det et udtryk for danskernes almindelige blødsødenhed, at Jægerforbundet ikke kan finde ud af, at udstedelsen af nyt jagttegn hænger nøje sammen med indberetningen af vildtudbyttet - vi er jo alligevel ektronisk registreret - også – indenfor jagttegnsudstedelsen.